Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία:

 • Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3º Επιστημονικό Πεδίο
 • στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 4º Επιστημονικό Πεδίο

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα ή δύο Επιστημονικά Πεδία. Ειδικότερα, οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

3º ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.)
 2. Α.Ε.Π.Π. (Ο.Π.)
 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (0,4)
 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π.) (0,9)

4º ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.) (1,3)
 2. Α.Ε.Π.Π. (Ο.Π.)
 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)
 4. Α.Ο.Θ. (Ο.Π.) (0,7)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Φόρμα Ενδιαφέροντος