Ανθρωπιστικές Σπουδές

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία:

 • Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
 • Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

 • στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 1º Επιστημονικό Πεδίο
 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3º Επιστημονικό Πεδίο

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα ή δύο Επιστημονικά Πεδία. Ειδικότερα, οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

1º ΕΠ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.) (1,3)
 2. ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.) (0,7)
 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.)
 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Ο.Π.)

3º ΕΠ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π.)
 2. ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.)
 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ.Π.) (0,4)
 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ.Π.) (0,9)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Φόρμα Ενδιαφέροντος