Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα

Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα

Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων  για πτυχίο επιπέδου B2 (Lower) – C1 (Advanced)- C2 (Proficiency) σε άκρως ανταγωνιστική τιμή.

 

Σε 30 ώρες ΠΤΥΧΙΟ Lower/Proficiency και σε 1 εβδομάδα έκδοση ΠΤΥΧΙΟΥ

Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα

Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα
Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα

Διαδικασία Εξετάσεων

Αυτή η εξέταση αξιολογεί την κατανόηση του υποψηφίου σε γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά και βαθμολογεί τους μαθητές σύμφωνα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Σύμφωνα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν, τους χορηγείται το ισοδύναμο πιστοποιητικό που κυμαίνεται από τα επίπεδα ικανότητας B1 έως C2 σύμφωνα με την περιγραφή της κλίμακας επιπέδου χρήστη γλώσσας που καθορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

Το διαγώνισμα αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

Listening

Χρόνος Διεξαγωγής: 30 Λεπτά

 • Το πρώτο μέρος αυτής της εξέτασης είναι οπτικοακουστικό.
 • Οι υποψήφιοι παρακολουθούν ένα βίντεο και στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με το τι είδαν και άκουσαν.
 • Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πρέπει να είναι σε ολοκληρωμένες προτάσεις έως και 30 λέξεις για τα επίπεδα B1-B2 και έως και 50 λέξεις για τα επίπεδα C1 – C2.
 • Ποσοστό Βαθμολόγησης: 10%

Writing

Χρόνος Διεξαγωγής: 45 Λεπτά

 • Στο γραπτό μέρος αυτής της εξέτασης, οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν ένα γραπτό κείμενο επιλέγοντας μεταξύ δύο θεμάτων
 • Τα θέματα των εκθέσεων θα κυμαίνονται από ταξιδιωτικές εμπειρίες έως περιβαλλοντικά θέματα, τεχνολογία, περιγραφές προσωπικότητας, κοινωνικά θέματα κ.λπ.
 • Τα γραπτά θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή μιας έκθεσης, ενός άρθρου, μιας ανεπίσημης ή επίσημης επιστολής
 • Οι μαθητές επιπέδου B1 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 120 λέξεις
 • Οι μαθητές επιπέδου B2 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 150 λέξεις
 • Οι μαθητές επιπέδου Γ1 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 200 λέξεις
 • Οι μαθητές επιπέδου Γ2 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 250 λέξεις
 • Ποσοστό Βαθμολόγησης: 20%

GVR

Χρόνος Διεξαγωγής: 90 Λεπτά

 • 10 προτάσεις: οι υποψήφιοι θα κληθούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους σχετικά με την αγγλική γραμματική, με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
 • Ένα κείμενο στο οποίο θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να διορθώσουν τα λάθη που σημειώνονται με έντονο χρώμα. (10 περιπτώσεις)
 • Ένα κείμενο στο οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από δύο επιλογές. (10 επιλογές)
 • Ένα κείμενο στο οποίο θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να συμπληρώσουν κάθε κενό με τη σωστή λέξη από μια δεδομένη λίστα. (10 κενά)
 • Ένα κείμενο στο οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα.
 • Ποσοστό Βαθμολόγησης: 50%

Speaking

Χρόνος Διεξαγωγής: 10 Λεπτά

 • Η διαδικασία γνωριμίας – οι υποψήφιοι μιλούν για τον εαυτό τους μέσα από ερωτήσεις που τους απευθύνει ο εξεταστής. (2 λεπτά)
 • Κύρια εργασία 1: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν μια ταινία ή ένα θεατρικό έργο που είδαν – με βαθύτερο νόημα – Παρουσίαση και ανάλυση Ο εξεταστής θα υποβάλει επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που μόλις παρουσιάστηκε. (3-4 λεπτά)
 • Κύρια εργασία 2: Οι υποψήφιοι έχουν μια κάρτα με ένα θέμα και προτεινόμενες ιδέες. Ο στόχος είναι να μιλήσει ο υποψήφιος για το θέμα «εμπνευσμένος» από τις οδηγίες και τις ερωτήσεις που έθεσε ο εξεταστής. Η έμφαση εδώ πρέπει να δοθεί στην πραγματική επικοινωνία με τον εξεταστή. Δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να καλύψει όλες τις προτεινόμενες ιδέες – απλώς να υπάρξει ένας ωραίος διάλογος με τον εξεταστή. (3-4 λεπτά)
 • Ποσοστό Βαθμολόγησης: 20%

Σε όλους χορηγείται πιστοποιητικό ανάλογα με την απόδοση

Ημερομηνίες Εξέτασης

Δύο φορές το μήνα από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο

Εξέταστρα

185 ευρώ για την δια ζώσης εξέταση. 185 + 25 = 210 για την ONLINE και εξ αποστάσεως εξέταση

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα σε 10 ημέρες

ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής NYLC – NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE στα επίπεδα C2, C1, Β2, Β1, έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της συνεδρίασης της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ αρ. 3 /08-07-2020, το NYLC – NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 146/2007
Το NYLC-New York Language Center είναι αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ως πιστοποιημένο σχολείο της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας ( ESOL)και είναι επίσης διαπιστευμένο από την CEA ( The Commission on English Language Program Accreditation) Εθνική Υπηρεσία Διαπίστευσης για προγράμματα και εκπαιδευτικους φορεις της Αγγλικής γλώσσας στις ΗΠΑ.
Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα
Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LRN/TIE/NOCN ME TO ΚΥΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα
Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα
Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LRN

(Learning Resource Network)

ΓΙΑΤΙ LRN;

 • Βάση σε ΟΛΑ τα Levels 50%.
 • Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα Skills χωρίς προϋποθέσεις.
 • ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
 • Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές.
  • Καινοτομία του LRN: To Section 3 του Listening ακούγεται και 3η φορά.
  • Καινοτομία του LRN: Το θέμα του Section 3 του Listening είναι όμοιο με το θέμα
   του Task 1 του Writing Section 1.
 • Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις.
  • Καινοτομία του LRN: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου
   και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς
 • Ευνοϊκές και για το Level C2.
 • Ευνοϊκές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Προσιτές Εξετάσεις: Δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες.
 • Στόχος τους η μείωση του άγχους του Εξεταζόμενου και η υψηλότερη απόδοσή του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NOCN

Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα
Πτυχίο Αγγλικών Ταχύρρυθμα Μαθήματα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TIE

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 • Προφορική εξέταση (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί)
 • Γραπτή εξέταση (διαρκεί 90 λεπτά)

Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο. Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE απαιτείται να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Investigation: επιλέγεις ένα θέμα που σε ενδιαφέρει και το γνωρίζεις και βρίσκεις πληροφορίες στα ΑΓΓΛΙΚΑ από το Internet π.χ. Αγαπημένη ομάδα ποδοσφαίρου/μπάσκετ, ηθοποιοί, τραγουδιστές, hobbies.

News story: επιλέγεις μία είδηση που προβάλλεται στα Μ.Μ.Ε από δύο διαφορετικές πηγές στα ΑΓΓΛΙΚΑ από το Internet π.χ. ποιος κέρδισε ένα Όσκαρ, μία φυσική καταστροφή.

Book: Διαβάζεις ένα βιβλίο της απόλυτης επιλογής σου στα Αγγλικά: π.χ. Ο μικρός πρίγκηπας.

Στις Εξετάσεις προσέρχεσαι με ένα dossier (logbook) που έχει μέσα το investigation, το news story, το book μόνο του και ένα αγγλοαγγλικό λεξικό. Στο logbook η πρώτη σελίδα θα έχει το name του υποψηφίου και τους τίτλους του investigation, του news story και του book. Στο investigation και το news story πρέπει να προσθέσεις από δύο –τρεις εικόνες. Στο news story πρέπει να έχεις καταγράψει τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικές πηγές.

Η εξέταση αποτελείται από τα προφορικά και τα γραπτά .

Συνολική διάρκεια εξέτασης (προφορικά και γραπτά) 2 ώρες

Επισημαίνουμε ότι για τα μέρη που θα προετοιμάσει ο κάθε υποψήφιος είναι πολύ σημαντικό να είναι επιλογές με βάση τα βιώματα, γνωστικά του πεδία, ώστε να νιώθει μία σχετική άνεση μιλώντας ή γράφοντας για αυτά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TOEIC

ο TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.Το TOEIC χωρίζεται σε δυο μέρη:το Listening (ακουστικό) και το Reading .Ο διαγωνιζόμενος ΔΕΝ εξετάζεται ούτε προφορικά, ούτε στην Έκθεση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Προσφορά

Έκπτωση 12% *για τους υπαλλήλους ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΥΠ. Πολιτισμού, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΒΕΑ, Πειραϊκή Εκκλησία, Ανέργους, Τρίτεκνες Οικογένειες και Φοιτητές.