Κέντρο ξένων γλωσσών – Πτυχίο Αγγλικών

Κέντρο ξένων γλωσσών - Πτυχίο Αγγλικών

Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων  για πτυχίο επιπέδου B2 (Lower) – C1 (Advanced)- C2 (Proficiency) σε άκρως ανταγωνιστική τιμή.

 

Σε 30 ώρες ΠΤΥΧΙΟ Lower/Proficiency και σε 5 ημέρες έκδοση ΠΤΥΧΙΟΥ

Κέντρο ξένων γλωσσών - Πτυχίο Αγγλικών

Κέντρο ξένων γλωσσών - Πτυχίο Αγγλικών
Κέντρο ξένων γλωσσών - Πτυχίο Αγγλικών

Διαδικασία Εξετάσεων

Αυτή η εξέταση αξιολογεί την κατανόηση του υποψηφίου σε γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά και βαθμολογεί τους μαθητές σύμφωνα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Σύμφωνα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν, τους χορηγείται το ισοδύναμο πιστοποιητικό που κυμαίνεται από τα επίπεδα ικανότητας B1 έως C2 σύμφωνα με την περιγραφή της κλίμακας επιπέδου χρήστη γλώσσας που καθορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

Το διαγώνισμα αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

Listening

Χρόνος Διεξαγωγής: 30 Λεπτά

 • Το πρώτο μέρος αυτής της εξέτασης είναι οπτικοακουστικό.
 • Οι υποψήφιοι παρακολουθούν ένα βίντεο και στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με το τι είδαν και άκουσαν.
 • Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πρέπει να είναι σε ολοκληρωμένες προτάσεις έως και 30 λέξεις για τα επίπεδα B1-B2 και έως και 50 λέξεις για τα επίπεδα C1 – C2.
 • Ποσοστό Βαθμολόγησης: 10%

Writing

Χρόνος Διεξαγωγής: 45 Λεπτά

 • Στο γραπτό μέρος αυτής της εξέτασης, οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν ένα γραπτό κείμενο επιλέγοντας μεταξύ δύο θεμάτων
 • Τα θέματα των εκθέσεων θα κυμαίνονται από ταξιδιωτικές εμπειρίες έως περιβαλλοντικά θέματα, τεχνολογία, περιγραφές προσωπικότητας, κοινωνικά θέματα κ.λπ.
 • Τα γραπτά θέματα μπορεί να έχουν τη μορφή μιας έκθεσης, ενός άρθρου, μιας ανεπίσημης ή επίσημης επιστολής
 • Οι μαθητές επιπέδου B1 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 120 λέξεις
 • Οι μαθητές επιπέδου B2 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 150 λέξεις
 • Οι μαθητές επιπέδου Γ1 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 200 λέξεις
 • Οι μαθητές επιπέδου Γ2 θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 250 λέξεις
 • Ποσοστό Βαθμολόγησης: 20%

GVR

Χρόνος Διεξαγωγής: 90 Λεπτά

 • 10 προτάσεις: οι υποψήφιοι θα κληθούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους σχετικά με την αγγλική γραμματική, με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
 • Ένα κείμενο στο οποίο θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να διορθώσουν τα λάθη που σημειώνονται με έντονο χρώμα. (10 περιπτώσεις)
 • Ένα κείμενο στο οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από δύο επιλογές. (10 επιλογές)
 • Ένα κείμενο στο οποίο θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να συμπληρώσουν κάθε κενό με τη σωστή λέξη από μια δεδομένη λίστα. (10 κενά)
 • Ένα κείμενο στο οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα.
 • Ποσοστό Βαθμολόγησης: 50%

Speaking

Χρόνος Διεξαγωγής: 10 Λεπτά

 • Η διαδικασία γνωριμίας – οι υποψήφιοι μιλούν για τον εαυτό τους μέσα από ερωτήσεις που τους απευθύνει ο εξεταστής. (2 λεπτά)
 • Κύρια εργασία 1: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν μια ταινία ή ένα θεατρικό έργο που είδαν – με βαθύτερο νόημα – Παρουσίαση και ανάλυση Ο εξεταστής θα υποβάλει επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που μόλις παρουσιάστηκε. (3-4 λεπτά)
 • Κύρια εργασία 2: Οι υποψήφιοι έχουν μια κάρτα με ένα θέμα και προτεινόμενες ιδέες. Ο στόχος είναι να μιλήσει ο υποψήφιος για το θέμα «εμπνευσμένος» από τις οδηγίες και τις ερωτήσεις που έθεσε ο εξεταστής. Η έμφαση εδώ πρέπει να δοθεί στην πραγματική επικοινωνία με τον εξεταστή. Δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να καλύψει όλες τις προτεινόμενες ιδέες – απλώς να υπάρξει ένας ωραίος διάλογος με τον εξεταστή. (3-4 λεπτά)
 • Ποσοστό Βαθμολόγησης: 20%

Σε όλους χορηγείται Πιστοποιητικό ανάλογα με την απόδοση

Ημερομηνίες Εξέτασης

Δύο φορές το μήνα από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο

Εξέταστρα

185 + 25 = 210 για την ONLINE και εξ αποστάσεως Εξέταση

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα σε 10 ημέρες

ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής NYLC – NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE στα επίπεδα C2, C1, Β2, Β1, έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της συνεδρίασης της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ αρ. 3 /08-07-2020, το NYLC – NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 146/2007
Το NYLC-New York Language Center είναι αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ως πιστοποιημένο σχολείο της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας ( ESOL)και είναι επίσης διαπιστευμένο από την CEA ( The Commission on English Language Program Accreditation) Εθνική Υπηρεσία Διαπίστευσης για προγράμματα και εκπαιδευτικους φορεις της Αγγλικής γλώσσας στις ΗΠΑ.
Κέντρο ξένων γλωσσών - Πτυχίο Αγγλικών
Κέντρο ξένων γλωσσών - Πτυχίο Αγγλικών

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LRN/TIE/NOCN ME TO ΚΥΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

Κέντρο ξένων γλωσσών - Πτυχίο Αγγλικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LRN

(Learning Resource Network)

ΓΙΑΤΙ LRN;

 • Βάση σε ΟΛΑ τα Levels 50%.
 • Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα Skills χωρίς προϋποθέσεις.
 • ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
 • Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές.

  • Καινοτομία του LRN: Το θέμα του Section 3 του Listening είναι όμοιο με το θέμα
   του Task 1 του Writing Section 1.
 • Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις.
  • Καινοτομία του LRN: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου
   και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς
 • Ευνοϊκές και για το Level C2.
 • Ευνοϊκές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Προσιτές Εξετάσεις: Δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες.
 • Στόχος τους η μείωση του άγχους του Εξεταζόμενου και η υψηλότερη απόδοσή του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NOCN

Κέντρο ξένων γλωσσών - Πτυχίο Αγγλικών
Κέντρο ξένων γλωσσών - Πτυχίο Αγγλικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TOEIC

ο TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.Το TOEIC χωρίζεται σε δυο μέρη:το Listening (ακουστικό) και το Reading .Ο διαγωνιζόμενος ΔΕΝ εξετάζεται ούτε προφορικά, ούτε στην Έκθεση.

Προσφορά

Έκπτωση 12% *για τους υπαλλήλους ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΥΠ. Πολιτισμού, Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΒΕΑ, Πειραϊκή Εκκλησία, Ανέργους, Τρίτεκνες Οικογένειες και Φοιτητές.