Τμήματα

Γυμνάσιο

Λύκειο

Πληροφορική

Αγγλικά

Ισπανικά

Μελέτη

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θετικές Σπουδές

Σπουδές Υγείας & Ζωής

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

97%

Επιτυχία

120

Μαθητές μας Πρώτοι των Πρώτων

1800

Έπιτυχόντες στις Πανελλαδικές

220000

Ώρες διδασκαλίας

Χώροι και Δράσεις

Κόστος θερινής προετοιμασίας 5 εδβομάδων 250€ 👍
+ Πιστοποίηση Πληροφορικής ΔΩΡΟ στους νέους μαθητές θερινών προετοιμασίας