Ενημερωθείτε για τα Νέα μας

Ομάδες Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θετικές Σπουδές

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Τμήματα

Αγγλικά

Πληροφορική

Χαρισμάθεια

97%

Επιτυχία

120

Μαθητές μας Πρώτοι των Πρώτων

1800

Έπιτυχόντες στις Πανελλαδικές

220000

Ώρες διδασκαλίας

Πέτυχε με τους Καλύτερους

Οι απόφοιτοί μας λένε για μας

Δείτε τους χώρους των φροντιστηρίων μας