Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός ΠροσανατολισμόςCareer Gate Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τα Εκπαιδευτήριά μας χορηγούν με επιτυχία στους μαθητές εξειδικευμένο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

To Career Gate Test K.17 είναι ένα από τα κορυφαία τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει δοκιμαστεί με απόλυτη επιτυχία στην πράξη τα τελευταία 10 χρόνια με τη χορήγηση του σε περισσότερο από 100.000 χρήστες και είναι το μοναδικό που διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Ανανεώνεται συνεχώς και προσαρμόζεται σύμφωνα με επιμέρους ανάγκες και διαφορετικές εκδόσεις. Στηρίζεται σε
αναγνωρισμένες επιστημονικές βάσεις, είναι σταθμισμένο, αξιόπιστο έγκυρο, εύχρηστο και εύκολα κατανοητό.

Γρήγορα, μόλις σε 20-30’ λεπτά, ο χρήστης απαντά μέσα από τον υπολογιστή και το διαδίκτυο με Ναι ή Όχι σε εύκολα κατανοητές ερωτήσεις.
Το βασικό του ερωτηματολόγιο περιέχει 315 ερωτήσεις ενδιαφερόντων όπως λ.χ. «θα σε ενδιέφερε να μάθεις πώς λειτουργεί μια ηλεκτρική μηχανή;», «θα σου άρεσε να διδάσκεις σε παιδιά;», «θα σου άρεσε να φωτογραφίσεις ένα τοπίο;» κλπ.

Περιλαμβάνει επίσης 42 ερωτήσεις καταστάσεων του τύπου «επιμένω στην άποψή μου», ή «δεν ενοχλούμαι εύκολα», όπου ο χρήστης καλείται να απαντήσει αν του ταιριάζουν ή όχι κατά περίπτωση.

Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο και ύστερα από αυτόματη επεξεργασία από το λογισμικό του συστήματος, τα συμπεράσματα τυπώνονται σε εξατομικευμένη προσωπική έκθεση.

Στην τελευταία, εκτός των άλλων, καταγράφονται οι ομάδες επαγγελμάτων και τα επιμέρους επαγγέλματα που ταιριάζουν στο χρήστη σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης: σε ανώτερη, ανώτατη ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση (Α.Ε.) και σε μέση ή επαγγελματική εκπαίδευση (Ε.Ε.)

Επισημαίνονται οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά εργασίας και οι διέξοδοί τους σε άλλες ειδικότητες.

Τα συμπεράσματα εκδίδονται άμεσα και περιέχουν με απόλυτα ελεγμένη ακρίβεια το βαθμό ταύτισης της προσωπικότητας του, με ομάδες επαγγελμάτων και επαγγέλματα που του ταιριάζουν σε φθίνουσα κλίμακα, μαζί με ενδείξεις των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας και των διεξόδων τους σε άλλα επαγγέλματα.

Η έκθεση περιέχει επίσης το βαθμό ταύτισης της προσωπικότητας του χρήστη με τους έξι τύπους του Holland, καθώς και τις κλίμακες αυτοεικόνας και αποφασιστικότητας που τον διακρίνουν τη δεδομένη στιγμή.

Το ενσωματωματένο λογισμικό ελέγχου του τεστ,αποκλείει την εξαγωγή λάθους συμπερασμάτων.

Στην πολυετή χορήγηση του, δεν υπήρξε ποτέ και από κανένα χρήστη αμφισβήτηση των συμπερασμάτων του,ενώ καθολική ήταν η αποδοχή του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις και καθημερινή χρήση.

 

To Test έχει καταρτιστεί από πολυετείς μελέτες καταξιωμένης πανεπιστημιακής ομάδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του London School of Economics, ειδικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αγορά εργασίας, με πολλές μελέτες,βιβλία και επιστημονικές δημοσιεύσεις στους συναφείς κλάδους.

Οι σχετικές έρευνες επικεντρώνονται και συνδυάζουν την ψυχομετρία με την αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Στηρίζονται στη σύγχρονη και πρωτότυπη ταξινόμηση Κ.17, σε συνδυασμό με αναγνωρισμένες διεθνείς θεωρίες και ειδικότερα αυτή του John Holland.

Έγκυρο και αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Σταθμισμένο και δοκιμασμένο σε 50.000 άτομα με απόλυτη επιτυχία.

Βρίσκει με ακρίβεια τα επαγγέλματα που σου ταιριάζουν.

Χορηγείται εύκολα και φιλικά σε περίπου μισή ώρα.

Με αυτόματο έλεγχο αξιοπιστίας που αποκλείει λανθασμένες εκτιμήσεις.

Σαφής και κατανοητή εξατομικευμένη έκθεση και συμπεράσματα.

Βασισμένο στη θεωρία Holland και σύγχρονες προεκτάσεις της.

Επισημαίνει τις θετικές ή αρνητικές προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Πάνω από 100.000 χρήστες.

Αναγνωρισμένο από επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις.

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.