Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Σπουδών Γ’Λυκείου

Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε 4 πρωινά από Τρίτη έως 10:00 – 1:30 πμ.
Οι μαθητές γράφουν Διαγώνισμα κάθε Δευτέρα 5:30 – 8:30 μ.μ.
Μονόωρα tests αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας.

Πρόγραμμα