Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

ΣΑΒΒΑΤΟ - 17/06/2023
ΓΕ.ΛΑΓΓΛΙΚΑΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.
ΣΑΒΒΑΤΟ - 10/06/2023
ΕΠΑ.Λ.ΥΓΙΕΙΝΗΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.
ΕΠΑ.Λ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.
ΕΠΑ.Λ.ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.)ΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.
ΕΠΑ.Λ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΕΚΦ.ΑΠΑΝΤ.