Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ  ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8μηνης διάρκειας, 400 ΩΡΩΝ στη

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

Το Κ.Δ.ΒΜ. ΠΑΠΑΔΕΑ σε συνεργασία με την  Ένωση Ελλήνων Φυσικών  και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  παρέχει μια πλήρη επιμόρφωση, με επιπλέον μόρια εκτός της Πιστοποίησης και όχι επιμόρφωση σε μια απρόσωπη πλατφόρμα.

Προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ετήσιο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα τη  Σχολική Ψυχολογία. Το σεμινάριο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  και μοριοδοτεί τους εκπαιδευτικούς με 2 μόρια για διορισμούς και προσλήψεις και, μέχρι 1 μόριο, τα στελέχη της Εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιμορφούμενοι πιστοποιούνται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
 • ΜΟΝΙΜΟΙεκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ.  ιι)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣεκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 Άρθρο 58, παρ. 4)
 • 0,5 ΩΣ 1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018,  Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
 • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ(Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ!!! 

 • Μαθήματα δια ζώσης και τηλεκπαίδευση.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό Συνέδριο και παροχή Βεβαίωσης συμμετοχής.
 • Έκδοση-δημοσίευση της εργασίας σας σε πρακτικά και σε εκπαιδευτικό περιοδικό (μοριοδοτείται μέχρι 1 μόριο)

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 8μηνης διάρκειας 

 • 100 ώρες δια ζώσης/διαδικτυακά
 • 240 ώρες e-learning.
 • 60 ώρες εκπόνηση εργασίας/ παρακολούθηση Συνέδριου.

 

Έναρξη μαθημάτων: 15 Μαΐου 2022

Τα  μαθήματα θα γίνονται  ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία τηλ. 210 5909095  Μιχαλάκου Στέλλα, ώρες 10:00-14:00

Αποστολή της αίτησης στο e-mail:   papadeaefi@gmail.com

 

Οικονομικό κόστος:  280 € + ΔΩΡΑ: Σεμινάριο Εκπαίδευσης  Συνοδών ΑΜΕΑ ή  για Κλιματική Αλλαγή + βιβλία αξίας 50€.

Προκαταβολή 140€.  Το υπόλοιπο ποσόν θα καταβάλεται τμηματικά έως τη λήξη του Σεμιναρίου.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Σχολική Ψυχολογία
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Επώνυμο
Όνομα

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8μηνης διάρκειας, 400 ΩΡΩΝ.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΠΑΠΑΔΕΑ σε συνεργασία με την  Ένωση Ελλήνων Φυσικών  και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  παρέχει μια πλήρη επιμόρφωση, με επιπλέον μόρια εκτός της πιστοποίησης και όχι επιμόρφωση σε μια απρόσωπη πλατφόρμα.

Προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ετήσιο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα τη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Το σεμινάριο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  και μοριοδοτεί τους εκπαιδευτικούς με 2 μόρια για διορισμούς και προσλήψεις και, μέχρι 1 μόριο, τα στελέχη της εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιμορφούμενοι πιστοποιούνται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
 • ΜΟΝΙΜΟΙεκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ.  ιι)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣεκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 Άρθρο 58, παρ. 4)
 • 0,5 – 1 μόριο  στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών Σχολείων(μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018,  Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ(Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ!!!

 • Μαθήματα δια ζώσης και τηλεκπαίδευση.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό Συνέδριο και παροχή Βεβαίωσης συμμετοχής.
 • Έκδοση-δημοσίευση της εργασίας σας σε πρακτικά και σε εκπαιδευτικό περιοδικό (μοριοδοτείται μέχρι 1 μόριο)

 Σκοπός του Σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ζωής, όπως είναι η επικοινωνία,  ομαδική εργασία, η διαπραγμάτευση, η απόκτηση κινήτρων.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8μηνη, 400 ωρών

100 ώρες δια ζώσης. / 240 ώρες e-learning. / 60 ώρες εκπόνηση εργασίας.

/ παρακολούθηση Συνέδριου.

Τα  μαθήματα θα γίνονται  ένα Σαββατοκύριακο το μήνα

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ στη  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία τηλ. 210 5909095  Μιχαλάκου Στέλλα, ώρες 10:00-14:00

 

Αποστολή της αίτησης  στο  papadeaefi@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 280 €+ ΔΩΡΑ: Σεμινάριο Εκπαίδευσης  Συνοδών ΑΜΕΑ

ή για Κλιματική αλλαγή + βιβλία αξίας 50€.

Προκαταβολή 140€ και το υπόλοιπο ποσόν θα καταβάλεται τμηματικά έως τη λήξη του Σεμιναρίου.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Επώνυμο
Όνομα

«Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία»

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση συνοδών/ εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του συνοδού/ εκπαιδευτή όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρία. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο μελλοντικός συνοδός/ εκπαιδευτής θα μπορέσει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και αντιμετώπισης θεμάτων σεξουαλικής συμπεριφοράς. Θα δοθούν μελέτες περίπτωσης προς συζήτηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ή και ανάλυση καταστάσεων. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν και σε διαδραστικές ασκήσεις και εργαστηριακού τύπου Εκπαίδευση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους  που, είτε έχουν κάποια Εκπαίδευση είτε όχι στην ειδική αγωγή, θέλουν να συμμετέχουν ως συνοδοί σε κατασκηνώσεις ή και σε άλλους χώρους παροχής υποστήριξης σε  άτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα  καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

 1. Νευροαναπτυξιακές διαταραχές [Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)], ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 2. Κινητικές αναπηρίες . Χρόνια νοσήματα
 3. Προβλήματα συμπεριφοράς και διαχείριση κρίσεων. Συναισθηματική οργάνωση
 4. Σεξουαλική αγωγή
 5. Δικαιώματα ΑμεΑ, Κοινωνική Συμπερίληψη, καθολικός σχεδιασμός
 6.     Βασικές κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες ΑμεΑ, τομείς προτεραιοτήτων, ανεξάρτητη διαβίωση
 7.      Προγράμματα Κοινωνικής υποστήριξης, ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες
 8.      Οικογένεια και μέλη με αναπηρία

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟ

Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, μπορούν να εργαστούν

 • Ως προσωπικοί βοηθοί ΑΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 27/3-9-2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ( επιδοτούμενο κρατικό πρόγραμμα).
 • Ως εκπαιδευτές σε θερινές κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ που οργανώνουν οι Δήμοι κάθε χρόνο και σε άλλες ανάλογες δομές Α.Μ.Ε.Α ( Σύλλογοι).
 • Ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες στα σχολεία και Ε.Β.Π ( ειδικό  βοηθητικό προσωπικό).
 • Ως ιδιωτική συνοδεία σε εξωσχολικές δραστηριότητες κοινωνικού /ψυχαγωγικού χαρακτήρα ή κατ’ οίκον διδασκαλία .

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Οι εισηγητές του Σεμιναρίου είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών  καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι 120 ώρες του προγράμματος περιλαμβάνουν : 50 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση, 50ώρες ασύγχρονη τηλεκπαίδευση  και 30 ώρες υλοποίηση Projekt.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση, παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης.

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία τηλ. 210 5909095  Μιχαλάκου Στέλλα, ώρες 10:00-14:00

 

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: papadeaefi@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 180 ευρώ

(για όσους δεν ενδιαφέρονται για τα μοριοδοτούμενα προγράμματα του Παν. Αιγαίου).

Προκαταβολή 90€. Εξόφληση με τη λήξη του Σεμιναρίου.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Συνοδούς / Εκπαιδευτές Α.Μ.Ε.Α
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Επώνυμο
Όνομα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ

ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 100 ΩΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΠΑΠΑΔΕΑ σε συνεργασία με την   Ένωση Ελλήνων Φυσικών  συνεχίζοντας             το επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό  έργο  και την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης, μας οδήγησε στην υλοποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 

Στόχος του προγράμματος

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της επιμόρφωσης  να αποκτήσουν τη γνώση            και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν                     να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και να καταστήσει ικανούς τους επαγγελματίες, τους δημόσιους λειτουργούς και τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις απαιτήσεις ενός σχεδίου προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν και θα προκύψουν από αυτές τις απότομες και ξαφνικές αλλαγές στο περιβάλλον μας.

 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 • Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι).

Φοιτητές και Επαγγελματίες που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με στελέχη της πανεπιστημιακής  κοινότητας και μελών των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας μας                                                                                   

 Διδακτικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στην κλιματική αλλαγή
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Κλιματική Αλλαγή-Γεωπληροφορική.
 • Διεθνές και Εθνικό Πλαίσιο για το Περιβάλλον
 • Επιστημονικές Προσεγγίσεις  της  Κλιματικής Αλλαγής
 • Κλιματικές Επιπτώσεις σε τοπικά περιβάλλοντα
 • Κλιματική Αλλαγή και επιπτώσεις στο Σχολικό Περιβάλλον

 

Τρόπος Υλοποίησης-ΥΒΡΙΔΙΚΟ

Μαθήματα δια ζώσης.  Ώρες 20

 • Εξ αποστάσεως με μέθοδο Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης . Ώρες 20
 • Εξ αποστάσεως με μέθοδο Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (πλατφόρμα). Ώρες 30
 • Υλοποίηση Project. Ώρες 20
 • Παρουσίαση Project σε Συνέδριο. Ώρες 10

  

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες, 3μηνης διάρκειας

 

 Πληροφορίες :

Γραμματεία τηλ. 210 5909095  Μιχαλάκου Στέλλα, ώρες 10:00-14:00

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail

στο:  papadeaefi@gmail.com

 

Οικονομικό κόστος: 120 ευρώ

(για όσους δεν ενδιαφέρονται για τα μοριοδοτούμενα προγράμματα του Παν. Αιγαίου).

Προκαταβολή 60 € και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί στη λήξη του προγράμματος.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Κλιματική Αλλαγή & Επιπτώσεις στην Κοινωνία
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Επώνυμο
Όνομα