Κόστος

Κόστος θερινής προετοιμασίας

Κόστος θερινής προετοιμασίας 5 εβδομάδων 250€
+ Πιστοποίηση Πληροφορικής ΔΩΡΟ στους νέους μαθητές θερινών προετοιμασίας
Μονόωρα tests αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας.