ΚΔΒΜ2

ΚΔΒΜ2

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 αρμοδιότητα χορήγησης αδείας για την λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2) ανήκει πλέον στον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Αποστολή του  Κ.Δ.Β.Μ. 2  Ε. ΠΑΠΑΔΕΑ Ι.Κ.Ε είναι η παροχή και προώθηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών δια βίου μάθησης με σαφή προσανατολισμό στη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εξελισσόμενης αγοράς εργασίας,  προσφέροντας  υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Το  ΚΔΒΜ2 με  Επωνυμία  ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Διακριτικό Τίτλο    (Κωδ. Αδείας  2000546) έχει έδρα  στο ΑΙΓΑΛΕΩ, (ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 5, T.K. : 12241, Τηλ : 210 5909095) .

 • Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Word, excel, internet, windows, power point, access
 • Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Word, excel, power point, access
 • Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Τεχνικός Η/Υ
 • Τεχνικός Δικτύων
 • Οπτικές Ίνες
 • Δημιουργία και σχεδιασμός ιστοσελίδας
 • AutoCad 2D
 • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Moodle
 • Socrative
 • EdModo
 • ClassFlow
 • Λογισμικό της Εκπαίδευσης
 • Τεχνικές Παρουσιάσεων

Παρέχει τα Πιστοποιητικά:

 • GLOBAL CERT
 • KEYCERT
 • PRO CERT

 • Τεχνικός Ασφαλείας
 • Γ΄ κατηγορίας Επικινδυνότητας (Εργοδότες)
 • Β ΄κατηγορίας Επικινδυνότητας (Εργοδότες και Εργαζόμενοι)
  Πιστοποίηση από το Υπ. Εργασίας
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τροφίμων)
  Πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ
 • Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια Security)
  Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ-ΚΕΜΕΑ
 • Ελεγκτής Ασφαλείας X-RAY
 • Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Πρώτες Βοήθειες σε Εκπαιδευτικές Μονάδες

 • ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ
 • HACCP
 • VOUCHER
 • Τεχνικός Ασφαλείας
 • Security, Προσωπικό Ασφαλείας

 • VOUCHER

 • Αγγλικά
 • Ρώσικα

Ο Οργανισμός μας διαθέτει δική του Πλατφόρμα Διαχείρισης Γνώσης, μαθήματα εξ αποστάσεως , δια ζώσης και μικτά.

Κριτήρια και διαδικασία Επιλογής Εκπαιδευτών Ενηλίκων (όχι εκπαιδευτικών) για τα Δημόσια ΙΕΚ, τις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
(ΦΕΚ 2678 Β΄/31-7-2017)

Μοριοδοτείται η επιμόρφωση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης:

 • Στο διδκτικό αντικείμενο (0,25 μόρια ανά 25 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
 • Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (0,25 μόρια ανά 25 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
 • Στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (0,25 μόρια ανά 25 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Η Πιστοποίηση στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής με 3 μόρια

Η Πιστοποίηση στη ξένη γλώσσα (Β2 με 1 μόριο, C1 με 1,5 μόρια, C2 με 2 μόρια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διδακτική της Αγγλικής Γώσσας

Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως Ξένη γλώσσα

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Διαχείριση Κρίσεων σε Εκπαιδευτικές Μονάδες

Ειδική Αγωγή

Σχολική Ψυχολογία

Σχολική Συμβουλευτική

Aνάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε ενήλικους εκπαιδευόμενους

Διδασκαλία Τεχνικών Μαθημάτων

Υγεία και Ασφάλεια σε εκπαιδευτικές Μονάδες

Σχολεία Δελύτρης Ευκαιρίας
Αξιολόγη εκαπιδευτικών Μονάδων
Εκπαιδευτική Ψυχολογία