Επανασχεδιασμός στην Εκπαίδευση

Επανασχεδιασμός στην Εκπαίδευση

Στο Εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία το rebrading Education.

Κεντρικός άξονας της συζήτησης αποτέλέσει0 η ανάγκη καλλιέργειας δεξιοτήτων όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η δημιουργικότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η κριτική σκέψη, το ήθος, η ομαδικότητα, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία σε συνύπαρξη με το αξιακό σύστημα και η διαχείριση του χρόνου, μερικές μόνο από τις δεξιότητες ‘ζωής’ (Soft Skills), που πρέπει να αποτελούν μέρος στο εκπαιδευτικό έργο σε όλα τα επίπεδα, πολλώ δε μάλλον ο τρόπος που συνδέονται με τη διάσταση του εργασιακού και επαγγελματικού βίου. Ειδική αναφορά έγινε στην ευκαιρία που έχουμε να κατευθυνθούμε περισσότερο στην γαλάζια οικονομία, ως μια εξαιρετική ευκαιρία ανάπτυξης της κοινωνίας, μέσω εγκολπώσεως των soft skills.

Κυρίαρχοι ομιλητές ο Πήτερ Οικονομίδης – Brand Strategist,ο Δρ. Δημήτρης Μπουραντάς – καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Κωνσταντίνος Μάλλιαρης, – Αντιπλοίαρχος Πολεμικού Ναυτικού.

Χορηγοί: οι Knowl, Coca Cola, Εκπαιδευτικός Όμιλος Παπαδέα, Youth.

 

 

Η όλη διοργάνωση τελούσε υπο την Αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το