Μελέτη Δημοτικού

Κάθε παιδί είναι μοναδικά ξεχωριστό.
Με αυτήν την αρχή και με περίσσεια αγάπη για αυτή την ευαίσθητη ηλικία, δημιουργήσαμε το Μελετητήριο για Παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου.

Το Μελετητήριο είναι ένας χώρος καθημερινής μελέτης. Δεν είναι Φροντιστήριο. Σκοπός του είναι να διδάσκει στα παιδιά πώς να μαθαίνουν και να οργανώνουν μεθοδικά τη μελέτη τους. Επιπλέον αποβάλλει το άγχος των εργαζόμενων γονέων για το καθημερινό διάβασμα των παιδιών τους.

Ο στόχος του Μελετητηρίου Δημοτικού & Γυμνασίου δεν είναι η απλή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του μαθητή προς το Σχολείο αλλά η εμπέδωση της ύλης, η αφομοίωση γνώσεων, η διεκπεραίωση της μελέτης σε χρόνους τέτοιους, ώστε να έχει ικανό ποιοτικό χρόνο για τις υπόλοιπες εξωσχολικές του δραστηριότητες.

Μελέτη Δημοτικού
Μελέτη Δημοτικού

Καθημερινά από τις 9:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι (ONLINE) και γίνεται σε τάξεις απόλυτα ταιριαστές για την ηλικία των μαθητών μας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μικροί μαθητές να είναι παραγωγικοί και ξεκούραστοι κατά τη διάρκεια της μελέτης. Δύο καθηγητές, ένας Θεωρητικών και ένας Θετικών Επιστημών, ανακεφαλαιώνουν την ύλη, βοηθούν στην κατανόηση και καθοδηγούν τον μαθητή να επιλύσει τις ασκήσεις του.

Τα παιδιά φεύγουν από τo Mελετητήριο διαβασμένα, χαρούμενα, χωρίς απορίες και κενά.

 • Προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων(Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία,Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία,Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά).
 • Ρομποτική.
 • Η/Υ (από Ε΄ Δημοτικού).
 • Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α’ &Β΄Δημοτικού.

 • Μεταφορά από το Σχολείο στο Μελετητήριο με ασφάλεια.
 • Χώρος για το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών.
 • Δημιουργική απασχόληση μετά το τέλοςτων μαθημάτων.

 • Προετοιμασία όλων των μαθημάτων που αφορούνστη Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία,Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Θετικά μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία)και στα μαθήματα Αποστήθισης(Γεωγραφία, Βιολογία, Ιστορία).
 • Lower από Α΄ Γυμνασίου.
 • Proficiency στην Γ΄ Γυμνασίου.
 • Ρομποτική.
 • Εκμάθηση Η/Υ.

Προσφορά

Έκπτωση 12% *για ΕΦΚΑ, ΥΠ. Πολιτισμού, Ένοπλες Δυνάμεις, Ανέργους, Τρίτεκνες Οικογένειες και Φοιτητές.