Πτυχίο Αγγλικών Παπαδέα: Η πιο αποτελεσματική εκμάθηση γλώσσας – Πιστοποίηση σε 1,5 μήνα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΠΑΠΑΔΕΑ για ηλικίες 18+ έρχονται πρώτα στα ταχύρρυθμα τμήματα για την απόκτηση πτυχίου αγγλικών.

Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων  για πτυχίο επιπέδου B2 (Lower) – C1 (Advanced)- C2 (Proficiency) σε άκρως ανταγωνιστική τιμή, δια ζώσης ΚΑΙ εξ αποστάσεως μέσω Skype

Τα Φροντιστήρια Παπαδέα προσφέρουν 3 διαφορετικά αναγνωρισμένα πτυχία από το ΑΣΕΠ

Συγκριτικός πίνακας πτυχίων

Πτυχίο Αγγλικών Παπαδέα: Η πιο αποτελεσματική εκμάθηση γλώσσας - Πιστοποίηση σε 1,5 μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LRN (Learning Resource Network)

ΓΙΑΤΙ LRN;

 • Βάση σε ΟΛΑ τα Levels 50%.
 • Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα Skills χωρίς προϋποθέσεις.
 • ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
 • Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές.
  • Καινοτομία του LRN: To Section 3 του Listening ακούγεται και 3η φορά.
  • Καινοτομία του LRN: Το θέμα του Section 3 του Listening είναι όμοιο με το θέμα
   του Task 1 του Writing Section 1.
 • Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις.
  • Καινοτομία του LRN: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου
   και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς
 • Ευνοϊκές και για το Level C2.
 • Ευνοϊκές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Προσιτές Εξετάσεις: Δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες.
 • Στόχος τους η μείωση του άγχους του Εξεταζόμενου και η υψηλότερη απόδοσή του.

Δείτε περισσότερα για την Πιστοποίηση LRN


 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TIE

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 • Προφορική εξέταση (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί)
 • Γραπτή εξέταση (διαρκεί 90 λεπτά)

Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο. Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE απαιτείται να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Investigation: επιλέγεις ένα θέμα που σε ενδιαφέρει και το γνωρίζεις και βρίσκεις πληροφορίες στα ΑΓΓΛΙΚΑ από το Internet π.χ. Αγαπημένη ομάδα ποδοσφαίρου/μπάσκετ, ηθοποιοί, τραγουδιστές, hobbies.

News story: επιλέγεις μία είδηση που προβάλλεται στα Μ.Μ.Ε από δύο διαφορετικές πηγές στα ΑΓΓΛΙΚΑ από το Internet π.χ. ποιος κέρδισε ένα Όσκαρ, μία φυσική καταστροφή.

Book: Διαβάζεις ένα βιβλίο της απόλυτης επιλογής σου στα Αγγλικά: π.χ. Ο μικρός πρίγκηπας.

Στις Εξετάσεις προσέρχεσαι με ένα dossier (logbook) που έχει μέσα το investigation, το news story, το book μόνο του και ένα αγγλοαγγλικό λεξικό. Στο logbook η πρώτη σελίδα θα έχει το name του υποψηφίου και τους τίτλους του investigation, του news story και του book. Στο investigation και το news story πρέπει να προσθέσεις από δύο –τρεις εικόνες. Στο news story πρέπει να έχεις καταγράψει τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικές πηγές.

Η εξέταση αποτελείται από τα προφορικά και τα γραπτά.

Δείτε περισσότερα για την Πιστοποίηση TIE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NOCN

Μορφή του Listening

Το Listening αποτελείται από 31 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (a, b, c) και χωρίζεται σε 3 μέρη. Κάθε μέρος της εξέτασης ακούγεται δύο φορές.

Πριν από κάθε ακουστικό μέρος, οι υποψήφιοι έχουν 2 λεπτά για ανάγνωση των ερωτήσεων και άλλα 2 λεπτά στο τέλος για έλεγχο και μεταφορά των απαντήσεών τους στο Απαντητικό Φύλλο.

Η θεματολογία βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις/σενάρια.

 • Μέρος 1ο: Αποτελείται από 10 προτάσεις/ερωτήσεις και κάποιες ενδέχεται να ελέγχουν γραμματική & λεξιλόγιο.
 • Μέρος 2ο: Αποτελείται από 2 διαλόγους με 5 ερωτήσεις ο κάθε ένας.
 • Μέρος 3ο: Αποτελείται από 2 broadcasts για το B1 & B2, και 1 debate & 1 discussion για το C1 & C2, με 6 και 5 ερωτήσεις αντίστοιχα.

Μορφή του τεστ – Reading

Το Reading αποτελείται από 4 κείμενα με 31 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (a, b, c).

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ξεκάθαρες ερωτήσεις κατανόησης γραπτού λόγουκαι ερωτήσεις που αφορούν σε εντοπισμό λάθους (π.χ. ορθογραφικού, γραμματικού, στίξης, συντακτικού), συνώνυμα, αντίθετα ή και συμπλήρωση κενού. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεταφέρουν τις απαντήσεις τους στο Απαντητικό Φύλλο.

Μορφή του τεστ – Writing

Tο Writing αποτελείται από 2 μέρη όπου για κάθε μέρος οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν μία έκθεση. Για κάθε έκθεση δίνονται στους υποψήφιους 3-4 προαιρετικά σημεία ανάπτυξης. Η συνολική βαθμολογία για το Writing προκύπτει από τον συνψηφισμό των 2 εκθέσεων.

 • Μέρος 1ο: Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μία έκθεση σε επίσημη μορφή και μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο θεμάτων. Το είδος της έκθεσης που μπορεί να τους ζητηθεί είναι:
  • γράμμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα
  • άρθρο
  • αναφορά
  • περιγραφή
  • επιχειρηματολογία
 • Μέρος 2ο: Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μία έκθεση σε ανεπίσημη μορφή. Το θέμα της έκθεσης είναι υποχρεωτικό και πάντα είναι γράμμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα.

Μορφή του τεστ – Speaking

Το Speaking αποτελείται από 3 μέρη με έναν εξεταστή και έναν υποψήφιο και η θεματολογία αντλείται από καθημερινές καταστάσεις.

Ο εξεταστής, όταν χρειαστεί, αναδιατυπώνει την ερώτηση και δίνει παραδείγματα στον υποψήφιο.

 • Μέρος 1ο: Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 5 προσωπικές ερωτήσεις, στις 2 εκ των οποίων καλείται να απαντήσει απαριθμώντας 3 επιλογές του (πχ 3 αγαπημένοι προορισμοί διακοπών).
 • Μέρος 2ο: Ο υποψήφιος καλείται να αναλύσει πώς θα αντιμετωπίσει 2 υποθετικές καταστάσεις. Η περιγραφή των καταστάσεων καθώς και τα σημεία στα οποία πρέπει να αναφερθεί δίνονται στον υποψήφιο και γραπτώς.

Μέρος 3ο: Ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει διάλογο με τον εξεταστή βάσει σεναρίου με συγκεκριμένους ρόλους. Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 1 σενάριο το οποίο του δίνεται καιγραπτώς. Δίνεται χρόνος προετοιμασίας 2 λεπτών καθώς και η δυνατότητα να κρατήσει ο υποψήφιος σημειώσεις.

Δείτε περισσότερα για την Πιστοποίηση NOCN

 

Πηγή: www.alfavita.gr