Το σχόλιο των φροντιστηρίων ΠΑΠΑΔΕΑ για το μάθημα της Χημείας

Το σχόλιο των φροντιστηρίων ΠΑΠΑΔΕΑ για το μάθημα της Χημείας

 

Μέτρια η δυσκολία των σημερινών θεμάτων.

Προσοχή απαιτούσαν τα ερωτήματα Α3, Β2β, Γ3 (σειρά αντιδράσεων) και Δ4.

 

Αργύριος Ψαλίδας, καθηγητής Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών