Το σχόλιο των φροντιστηρίων ΠΑΠΑΔΕΑ για τη Φυσική

Το σχόλιο των φροντιστηρίων ΠΑΠΑΔΕΑ για τη Φυσική

Ο καθηγητής Φυσικής Αργύριος Ψαλίδας χαρακτηρίζει εύκολα τα θέματα Φυσικής Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και πιστεύει ότι όποιος μαθητής είχε προετοιμαστεί σωστά δεν δυσκολεύτηκε. Διαβάστε το σχόλιό του:

«Εύκολα» και τα σημερινά θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού. Τα παιδιά που έχουν προετοιμαστεί σοβαρά θα κατακτήσουν το άριστα…