ΣτΕ: Θα μηδενίζεται το γραπτό όσων μαθητών έχουν κινητό τηλέφωνο

ΣτΕ: Θα μηδενίζεται το γραπτό όσων μαθητών έχουν κινητό τηλέφωνο

Με μηδενισμό του γραπτού του απειλείται κάθε μαθητής αν κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών απολυτηρίων εξετάσεων, συλληφθεί να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, ακόμα και αν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Αυτό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας και επικύρωσε τον μηδενισμό δύο γραπτών μαθητών, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση που έφτασε ως το Ανώτατο Δικαστήριο αποκαλύφθηκε τον Μαίο του 2013 όταν ο εξεταζόμενος μαθητής, κατά την διενέργεια των γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων ζήτησε να πάει στην τουαλέτα. Και τότε ο καθηγητής του αντιλήφθηκε ότι είχε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο.

Ο μαθητής κλήθηκε την Λυκειακή Επιτροπή, αλλά αρνήθηκε να προσέλθει. Έτσι ομόφωνα η Λυκειακή Επιτροπή αποφάσισε τον μηδενισμού του γραπτού του.

Παράλληλα, ένα χρόνο πριν, τον Μάιο του 2012 κατά την διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη, μαθητής ζήτησε επίσης να πάει στην τουαλέτα.

Όμως την ώρα που πήγαινε επιτηρήτρια διαπίστωσε ότι είχε κινητό τηλέφωνο.

Όπως διαπιστώθηκε από την Λυκειακή Επιτροπή το κινητό τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο και όπως προέκυψε κατά το χρόνο των εξετάσεων το επίμαχο κινητό τηλέφωνο δεν δέχθηκε ούτε κλήσεις ούτε μηνύματα.

Τελικά η επιτροπή μηδένισε το γραπτό δοκίμιο του μαθητή του Λυκείου Σταυρούπολης.Οι δύο μαθητές προσέφυγαν στην Διοικητική Δικαιοσύνης (Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και Θεσσαλονίκης) και δικαιώθηκαν.

Όμως, τόσο ο υπουργός Παιδείας, όσο και η Γενική Επίτροπος της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων άσκησαν έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ του νόμου κατά των δύο επίμαχων εφετειακών αποφάσεων.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας που έκριναν την υπόθεση και η «ετυμηγορία» του έχει νομολογιακό χαρακτήρα, αποφάνθηκαν ότι η απαγόρευση κατοχής ορισμένων αντικειμένων από τους εξεταζόμενους, κατά την διάρκεια των εξετάσεων αφορά και το χρόνο προσωρινής απομάκρυνσης των εξεταζομένων από την αίθουσα εξετάσεων.

Υπογραμμίζουν στην συνέχεια οι δικαστές ότι για την επιβολή της κύρωσης μηδενισμού του γραπτού δοκιμιού αρκεί η κατοχή ενός από τα μη επιτρεπόμενα αντικείμενα, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το κινητό τηλέφωνο,«χωρίς να είναι απαραίτητος να αποδεικνύεται η χρήση του».

Επίσης, οι σύμβουλοι Επικρατείας τονίζουν ότι η εκπαιδευτική νομοθεσία που προβλέπει τον μηδενισμό του γραπτού στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο εξεταζόμενος έχει επάνω του κινητό τηλέφωνο, δεν παραβιάζει την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας.

Και αυτό, καθώς αφενός μεν τα νομοθετικά αυτά μέτρα «αποβλέπουν στην εξασφάλιση ίσων όρων συμμετοχής στις εξετάσεις όλων των εξεταζομένων, αφετέρου δε, τα αντικείμενα και τα μέσα των οποίων απαγορεύεται η κατοχή, είναι πρόσφορα να χρησιμοποιηθούν για δολίευση των εξετάσεων».

Κατόπιν όλων αυτών το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι εφέσεις και να εξαφανιστούν υπέρ του νόμου οι επίμαχες εφετειακές αποφάσεις.

 

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ