Πληροφορίες για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ

Πληροφορίες για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ

H υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016.
Υποψήφιοι που κατά την περίοδο του Φεβρουαρίου δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές καθώς η δήλωση δεν ήταν δεσμευτική.
Οι υποψήφιοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% δεν έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δείτε στους συνδέσμους πληροφορίες για το πρόγραμμα σε κάθε επιτροπή.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
Δείτε τις νέες βαθμολογίες για τα αγωνίσματα των ΤΕΦΑΑ.

Συνίσταται στους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ να ενημερώνονται και μόνοι τους για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα από την επιτροπή που επιθυμούν να συμμετέχουν.

Πηγή: panelladikes24