Πανεπιστήμιο Αθηνών: e-learning για όλους

Πανεπιστήμιο Αθηνών: e-learning για όλους

Ενα μεγάλο και επιτυχημένο πρόγραμμα e-learning (εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) λειτουργεί από το 2001 για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ιδρύματος.
Το πρόγραμμα προσφέρει πάνω από 150 προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα κατευθύνσεων.
Για τη δημιουργία και λειτουργία αυτών των προγραμμάτων έχουν εργαστεί οι πανεπιστημιακοί καθηγητές του Ιδρύματος, με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες στην ελληνική αγορά εργασίας και την προσφορά επαγγελματικών εξειδικεύσεων.
Διεξάγονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου και απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας που είτε ξεκινούν σήμερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε εργάζονται ήδη και επιθυμούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, ή να μετακινηθούν σε άλλον κλάδο καθώς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων όπως: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακά, Logistics, Χρηματοοικονομικά, Επιχειρηματικότητα, Marketing, Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορική, Τουριστικά, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Κοινωνιολογία, Υγεία, Διατροφή, Πολιτισμός, Φιλοσοφία κ.ά.
Η ακαδημαϊκή χρονιά 2015 – 2016 εγκαινιάζει δύο νέες κατευθύνσεις προγραμμάτων: Professional Skills and Competences και Επαγγελματικές Δεξιότητες σε Τομείς Αιχμής. Παράλληλα, όλες οι υπάρχουσες κατευθύνσεις έχουν εμπλουτιστεί με νέα προγράμματα, όπως Shipping Finance, Chartering, Search Engine Marketing – SEM (SEO/PPC), Coaching Leadership, Εργατικό Δίκαιο κ.ά. Στο e-learning  μπορεί επίσης να βρει κανείς προγράμματα σε ένα πλήθος εκπαιδευτικών κατευθύνσεων που συνδυάζουν τη θεωρητική εκπαίδευση με την εκμάθηση λογισμικών προγραμμάτων. Στην ενέργεια αυτή συμμετέχουν 17 εταιρείες της αγοράς που χρησιμοποιούν αντίστοιχα λογισμικά.
Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω διαδυκτιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ενώ παρέχεται ακαδημαϊκή υποστήριξη από ειδικευμένους σε κάθε αντικείμενο εκπαιδευτές.
Στα προγράμματα απονέμονται πιστωτικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), ενώ οι απόφοιτοι μαζί με το Πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.
Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη, αναλόγως με το πρόγραμμα. Ακολουθείται ειδική πολιτική χορήγησης εκπτώσεων για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευόμενων: άνεργοι (30%), πολύτεκνοι (20%), ΑΜΕΑ (20%), οικονομικά ασθενείς (15%), κάτοχοι ευρωπαϊκής κάρτας νέων (30%).
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ