Πανελλαδικές 2016: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΠΑΠΑΔΕΑ για τα μαθηματικά

Πανελλαδικές 2016: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΠΑΠΑΔΕΑ για τα μαθηματικά

Το μέσο επίπεδο δυσκολίας των εφετινών θεμάτων ήταν κατώτερο αυτού των περυσινών. Τα θέματα Α και Β χαρακτηρίζονται ως απλά και βατά, συνεπώς η βαθμολογία ενός γραπτού μπορεί εύκολα να προσεγγίσει τα πενήντα (50) μόρια. Απλό το ερώτημα Γ1 του θέματος Γ και αναμενόμενο το Γ4. Τα ερωτήματα Γ2 και Γ3 απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή. Το θέμα Δ μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από πολύ καλά προετοιμασμένα παιδιά. Τα θέματα είχαν Γ και Δ έχουν το επιθυμητό χαρακτηριστικό της διαβάθμισης.

ΘΕΜΑ Α: Απλό.

ΘΕΜΑ Β: Απλό.

ΘΕΜΑ Γ: Γ1: απλό. Γ2 , Γ3: ιδιαίτερη προσοχή, Γ4: αναμενόμενο.

ΘΕΜΑ Δ: Για πολύ καλά προετοιμασμένα παιδιά.

Εύκολα συγκεντρώνονται τα 50 μόρια.

Ευκολότερα θέματα από τα περσινά.

 

Αργύρης Ψαλίδας, Καθηγητής Φυσικής -Χημείας-Μαθηματικών