Ειδικότητες του μέλλοντος στην εποχή της κρίσης

Ειδικότητες του μέλλοντος στην εποχή της κρίσης

Οι επαγγελματικοί κλάδοι και οι ειδικότητες που αναμένεται να έχουν αυξανόμενη απασχολησιμότητα στην επόμενη δεκαετία.

Η περίοδος που διανύει η χώρα μας φέρνει ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα, με την αγορά εργασίας να αλλάζει διαρκώς εικόνα. Κάθε χρόνο ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που βασανίζει μαθητές, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο είναι η ειδικότητα που θα επιλέξουν για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. «Ενα ερώτημα το οποίο στο μεγαλύτερο ποσοστό του μετουσιώνεται στο ερώτημα για τα επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν θετικές προοπτικές στην αυριανή αγορά εργασίας» λέει ο δρ Χρήστος Ταουσάνης, σύμβουλος σταδιοδρομίας της εταιρείας Employ.

Υπό αυτό το πρίσμα και με βάση τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών «Το Βήμα» παρουσιάζει τους επαγγελματικούς κλάδους και τις ειδικότητες από το κεφάλαιο «Επαγγέλματα του μέλλοντος στην εποχή της κρίσης» που υλοποίησε η Employ τον Ιούνιο τον 2014. Τα παρακάτω συμπεράσματα βασίστηκαν μεταξύ άλλων και σε έρευνες του ΣΕΒ, του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), αλλά και σε άλλες μελέτες και στοιχεία με βάση εγχώρια και διεθνή δεδομένα.

Οπως εξηγεί ο κ. Ταουσάνης, αναλυτικά και ανά κλάδο οι ειδικότητες που αναμένεται να έχουν αυξανόμενη απασχολησιμότητα στην επόμενη δεκαετία είναι:

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΑΓΩΓΗΣ

 • Στελέχη Διά Βίου Εκπαίδευσης – Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικοί ειδικευμένοι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση – τηλεκπαίδευση
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Διερμηνείς – μεταφραστές
 • Ειδικοί παιδαγωγοί

Ενήλικοι επιστήμονες – επαγγελματίες με βάση τους καταιγιστικούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξάπλωσης της πληροφορίας θα κληθούν να επανακαταρτιστούν πολλές φορές μελλοντικά προκειμένου να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά και του εκπαιδευτικού που θα μπορεί να σχεδιάσει, συνθέσει και διδάξει και σε ενηλίκους αλλά και online θα διαφοροποιήσει πολλά μελλοντικά δεδομένα. Οσο για το επάγγελμα του διερμηνέα, κρίνεται σκόπιμη, πέρα από τη γλωσσομάθεια, και η συστηματική εμβάθυνση σε επί μέρους κλάδους, π.χ. εμπορική ορολογία.

 TΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Στελέχη τουριστικών υπηρεσιών
 • Οικονομολόγοι τουρισμού
 • Ξεναγοί
 • Στελέχη ιατρικού τουρισμού

Προγράμματα σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις στα θεματικά πεδία αυτά παρέχονται σε σπουδές στον τομέα της Ιστορίας – Αρχαιολογίας (ταχύρρυθμα προγράμματα ξεναγών), σε τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο κλασικό είναι το MBA στο Tourism Management.

 ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Ναυτιλιακοί οικονομολόγοι
 • Ναυπηγοί μηχανικοί
 • Στελέχη Logistics
 • Εμποροπλοίαρχοι – μηχανικοί
 • Export Managers
 • Μηχανικοί Logistics

Προγράμματα σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις στα θεματικά πεδία αυτά παρέχονται π.χ. στις AEN, στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών, σε προγράμματα σπουδών Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ για τα logistics από τα ίδια τα στελέχη κρίνεται καταλληλότερη η εξειδίκευση μέσω ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ).

 OΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Αναλογιστές
 • Χρηματοοικονομικοί αναλυτές
 • Marketeers
 • Μηχανικοί Διοίκησης
 • Ορκωτοί λογιστές
 • Οικονομολόγοι περιβάλλοντος

Προγράμματα σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις στα θεματικά πεδία αυτά παρέχονται π.χ. σε τμήματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ενώ υπάρχουν και αρκετές επαγγελματικές εξειδικεύσεις πέρα από μεταπτυχιακά προγράμματα και σε τμήματα όπως το Στατιστικής και Ασφαλιστικής.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Τεχνικοί οπτικής ίνας
 • Προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών
 • Διαχειριστές βάσεων δεδομένων
 • Αναλυτές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
 • Mobile Applications Developers
 • Μηχανικοί τεχνητής νοημοσύνης

Στην ελληνική μεταδευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση παρέχονται περισσότερες από 40 διαφορετικές εξειδικεύσεις στις τηλεπικοινωνίες, στα δίκτυα, στην τηλεματική, στη βιοπληροφορική κ.τ.λ. Είτε αναφερόμαστε σε τμήματα πληροφορικής είτε σε ΗΜΜΥ ή εφαρμοσμένης πληροφορικής, ο κλάδος είναι ταχύτατα εξελισσόμενος και οι προβλέψεις για τους τομείς που θα γνωρίσουν άνθηση τα επόμενα χρόνια είναι παρακινδυνευμένος γενικά λόγω της αλματώδους ανάπτυξης και για τον λόγο αυτόν η αφετηρία εδώ απλά θα πρέπει να είναι το software ή το hardware.

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Γεωπόνος εναλλακτικών καλλιεργειών
 • Ιχθυολόγος – ιχθυοπαθολόγος
 • Τεχνολόγος αρδεύσεων
 • Τεχνολόγος ποιότητας
 • Βιοτεχνολόγοι

Τα προαναφερθέντα επαγγέλματα αντιπροσωπεύονται από αρκετά προγράμματα σπουδών ακόμη και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ πέρα από πλήθος σχετικών προγραμμάτων σπουδών έχουν υλοποιηθεί και καινοτόμα ΜΠΣ για εμβάθυνση σε όλα τα επί μέρους πεδία, π.χ. στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.

 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Μαθηματικός – Πληροφορικός
 • Τοξικολόγος
 • Χημικός μηχανικός
 • Φαρμακευτικός μηχανικός
 • Μοριακός βιολόγος

Στις θετικές επιστήμες είναι ξεκάθαρα τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, λόγω του πλήθους αλλά και της διαφοροποίησης των προγραμμάτων, καινοτομία και εμβάθυνση σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να αποκτήσει ο αυριανός επιστήμονας κυρίως από ΜΠΣ.

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • Κλινικός φαρμακοποιός
 • Κλινικός ψυχολόγος
 • Ιατρός επείγουσας ιατρικής
 • Ιατρός – πληροφορικός | Τηλε-ιατρός
 • Νοσηλευτής γηριατρικής
 • Εργοθεραπευτής
 • Βιογενετιστής
 • Ραδιοογκολόγος χειρουργός

Τα προαναφερθέντα επαγγέλματα συνδέονται άμεσα με τις Ιατρικές Σχολές σε συνδυασμό είτε με την επιλογή αντίστοιχης ειδικότητας ή και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, με παραϊατρικές ειδικότητες, με προγράμματα σπουδών Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Γενετικής και Φαρμακευτικής.

 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μηχανικός αυτοματισμού
 • Μηχανικός τηλεπικοινωνιών
 • Μηχανικός υλικών
 • Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός – Μηχανολόγος μηχανικός
 • Μηχανικός βιομηχανικού σχεδιασμού (Industrial Engineer)
 • Νανοτεχνολόγος
 • Μηχανικός διασφάλισης ποιότητας

Οι μηχανικοί είχαν ταυτιστεί στην Ελλάδα κυρίως με τις κατασκευές, ωστόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη και επί του παρόντος αλλά και μελλοντικά αναμένεται να διεισδύσουν σε πολλούς κλάδους της οικονομίας έχοντας πρωταρχικό ρόλο λόγω και του πολυσύνθετου αντικειμένου τους.

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Βιοκλιματικοί σχεδιαστές
 • Μηχανικοί γεωθερμικών έργων
 • Μηχανικοί δικτύων ανανεώσιμης ενέργειας
 • Τεχνικοί αιολικών εγκαταστάσεων
 • Μηχανικοί περιβάλλοντος
 • Τεχνικοί επεξεργασίας απορριμμάτων
 • Ενεργειακοί μελετητές
 • Περιβαλλοντικοί αρχιτέκτονες
 • Μηχανικοί ΑΠΕ

Ο τομέας της ενέργειας αναφέρεται ως ξεχωριστό πεδίο κυρίως λόγω των νέων πεδίων που αναμένεται να «ανοίξει» στη μελλοντική αγορά εργασίας.

«Τόσο οι γενικότερες μελέτες όσο και η κοινή λογική πλέον υποδεικνύουν τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον πως επιβάλλεται μια ποιοτική μεταστροφή της οικονομίας μας όσον αφορά την ελληνική αγορά εργασίας» δηλώνει ο κ. Ταουσάνης.

«Είδαμε τα τελευταία χρόνια μια ανεπανάληπτη ενοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, την παγκοσμιοποίηση των αγορών και τη ραγδαία αποβιομηχάνιση αλλά και την αποκαθήλωση ορισμένων πάγιων αντιλήψεων αναφορικά με τη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με τις προσωπικές κλίσεις και δεξιότητες είναι το εφαλτήριο για την ατομική στρατηγική καριέρας και πρέπει να υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε παλαιωμένης αντίληψης για τα επαγγέλματα. Ολες οι σχετικές μελέτες πρέπει να αποτελούν επικουρικό και όχι πρωτεύον στοιχείo για τον σχεδιασμό της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας καθώς η οικονομία, η τεχνολογία και εν τέλει η ίδια η κοινωνία τρέχουν πολύ γρηγορότερα από ό,τι είμαστε σε θέση να προβλέψουμε» καταλήγει.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ