Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ είναι η μητέρα της ΤΥΧΗΣ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ είναι η μητέρα της ΤΥΧΗΣ