Οι απαντήσεις στο μάθημα της Χημείας

Οι απαντήσεις στο μάθημα της Χημείας

Ο καθηγητής Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών Αργύριος Ψαλίδας, εκτίμησε ότι “η δυσκολία στα θέματα της Χημείας ήταν μέτρια. Προσοχή απαιτούσαν τα ερωτήματα Α3, Β2β, Γ3 (σειρά αντιδράσεων) και Δ4.”

Δείτε τις απαντήσεις εδώ

1

 

 

6

5

4

3

2