Κοινωνική πολιτική

Κοινωνική πολιτική

Ειδικές τιμές στις Ενώσεις Αστυνομικών, Λιμενικών, Πυροσβεστών, Τραπεζοϋπαλλήλων, σε μέλη Σωματείων,πολυτέκνους και ευπαθείς ομάδες.