Εργαστήριο Ρομποτικής για Παιδιά

Εργαστήριο Ρομποτικής για Παιδιά

Τι είναι η Ρομποτική; Πώς συνδυάζει μοναδικά τη μάθηση με τη δίψα του παιδιού για παιχνίδι;
Το Εργαστήριο Ρομποτικής Παπαδέα προσφέρει στο παιδί σας τη δυνατότητα να χτίσει βασικές ικανότητες για τη ζωή του. Τα παιδιά μέσω της Ρομποτικής ενθουσιάζονται, ανακαλύπτουν, κατασκευάζουν, μαθαίνουν και αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες που τα βοηθούν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν με τον κόσμο γύρω τους, επιτρέποντάς τους να ανακαλύψουν τις δικές τους ικανότητες. Για παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου και Λυκείου.