Διαγωνισμός antibullying από το PALSO

Διαγωνισμός antibullying από το PALSO

Διαγωνισμός antibullying από το PALSO

Ο διαγωνισμός antibullying σε ποίηση (μπορεί να γίνει σε όλες τις γλώσσες) και ζωγραφική δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κ.ξ.γ.-μέλος Palso να στείλει όλα τα έργα στον τοπικό σύλλογο. Ο σύλλογος θα στείλει στην Ομοσπονδία το ένα καλύτερο έργο σε αναλογία κάθε 10 συμμετέχοντα κ.ξ.γ.

Όλα τα έργα θα αξιολογηθούν και οι δύο νικητές θα βραβευθούν με το συμβολικό ποσό των 500€ έκαστος.
Η Ομοσπονδία θα δεχθεί έργα μέχρι 31 Μαρτίου 2019.

Ο Πρόεδρος: Β. Κροντήρης
Ο Γεν. Γραμματέας: Σ. Ευαγγελόπουλος