Αγγλικά Ενηλίκων

Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων  για πτυχίο επιπέδου B2 (Lower) – C1 (Advanced)- C2 (Proficiency) σε άκρως ανταγωνιστική τιμή.

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ TIE ,NOCN,LRN ME TO ΚΥΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TIE

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 • Προφορική εξέταση (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί)
 • Γραπτή εξέταση (διαρκεί 90 λεπτά)

Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο. Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE απαιτείται να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Investigation: επιλέγεις ένα θέμα που σε ενδιαφέρει και το γνωρίζεις και βρίσκεις πληροφορίες στα ΑΓΓΛΙΚΑ από το Internet π.χ. Αγαπημένη ομάδα ποδοσφαίρου/μπάσκετ, ηθοποιοί, τραγουδιστές, hobbies.

News story: επιλέγεις μία είδηση που προβάλλεται στα Μ.Μ.Ε από δύο διαφορετικές πηγές στα ΑΓΓΛΙΚΑ από το Internet π.χ. ποιος κέρδισε ένα Όσκαρ, μία φυσική καταστροφή.

Book: Διαβάζεις ένα βιβλίο της απόλυτης επιλογής σου στα Αγγλικά: π.χ. Ο μικρός πρίγκηπας.

Στις Εξετάσεις προσέρχεσαι με ένα dossier (logbook) που έχει μέσα το investigation, το news story, το book μόνο του και ένα αγγλοαγγλικό λεξικό. Στο logbook η πρώτη σελίδα θα έχει το name του υποψηφίου και τους τίτλους του investigation, του news story και του book. Στο investigation και το news story πρέπει να προσθέσεις από δύο –τρεις εικόνες. Στο news story πρέπει να έχεις καταγράψει τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικές πηγές.

Η εξέταση αποτελείται από τα προφορικά και τα γραπτά .

Χρόνος 30 λεπτά

Η προφορική διαδικασία έχει 4 στάδια:

1. Αbout me: Δύο εξεταζόμενοι και ένας εξεταστής. Ο εξεταστής σού ζητάει να πεις δύο λόγια για τη ζωή σου και τα ενδιαφέροντά σου. (1,5΄+ 1,5΄)

2. Ιnvestigation – ΄Ερευνα: Ο εξεταστής σού λέει να παρουσιάσεις το investigation που έχεις κάνει π.χ. διασημότητες, καλλιτέχνες, αθλητές, ομάδες ποδοσφαίρου, hobbies κ.ά. Μετά σου κάνει ερωτήσεις και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει μια ερώτηση σε σένα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στο συνεξεταζόμενό σου και πρέπει μετά να κάνεις και εσύ μια ερώτηση σε αυτόν. (5΄+ 5΄)

3.α) News story – Είδηση: Ο υποψήφιος παρουσιάζει μία ιστορία-είδηση για την οποία πληροφορήθηκε από τα Μέσα και αφορά γεγονός των τελευταίων 6 περίπου μηνών. Στη συνέχεια απαντάει σε ερωτήσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα της ιστορίας – είδησης στους υπολοίπους. Αυτό το θέμα παρουσιάζεται προφορικά μόνο από τον έναν υποψήφιο. Μετά ζητά από τον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός τουλάχιστον μία ερώτηση.(5΄)

β) The Book – Το βιβλίο: Ο εξεταστής λέει στον άλλον από τους δύο εξεταζόμενους να πει δύο λόγια για το book που έχει διαβάσει. Μετά λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός μια ερώτηση.(5΄)

4. Εικόνες – (Decision-Making Task): Ο εξεταστής σάς παρουσιάζει μία κάρτα με εικόνες για ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος και σας κάνει μια γενική ερώτηση για να δώσει το έναυσμα. Εσύ οφείλεις με τον συνεξεταζόμενό σου να κάνεις διάλογο επί του θέματος των εικόνων. Δεν πρέπει να «μείνεις» στην περιγραφή της εικόνας, αλλά να συζητήσεις το θέμα. (3΄+3΄)

Χρόνος 1 ώρα και 15 λεπτά

Τα δύο μέρη της γραπτής εξέτασης είναι δύο εκθέσεις:

Part 1: Ο υποψήφιος που παρουσίασε το news story στα προφορικά απαντάει τώρα γραπτώς σε μία από τις δύο ερωτήσεις που θα του θέσουν για το book που διάβασε. Η ερώτηση ζητάει πάντα έκφραση γνώμης που πρέπει να υποστηριχθεί με επιχειρήματα από το book.

Ο υποψήφιος που παρουσίασε το book του στα προφορικά απαντάει γραπτώς τώρα σε μία από τις δύο ερωτήσεις που θα του θέσουν σχετική με το news story του. Η ερώτηση ζητάει πάντα έκφραση γνώμης που πρέπει να υποστηριχθεί με επιχειρήματα από το news story.

Part 2: Τίθενται δύο εκθέσεις και ο υποψήφιος επιλέγει τη μια. Συνήθως θέματα καθημερινά και ευχάριστα π.χ. γράμμα σε φίλο, συμβουλές για διακοπές, γιορτή, άρθρο, συνέχεια μιας ιστορίας.

Συνολική διάρκεια εξέτασης (προφορικά και γραπτά) 2 ώρες

Επισημαίνουμε ότι για τα μέρη που θα προετοιμάσει ο κάθε υποψήφιος είναι πολύ σημαντικό να είναι επιλογές με βάση τα βιώματα, γνωστικά του πεδία, ώστε να νιώθει μία σχετική άνεση μιλώντας ή γράφοντας για αυτά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NOCN

 • Part 1 Listen and respond (10 marks)
  10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Δηλώσεις ερωτήσεις ή προτάσεις επιλέγουν την σωστή απόκριση ή συμπλήρωση της πρότασης
 • Part 2 Listen for detail (10 marks)
  10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Ακούνε 2 διαλόγους και επιλέγουν την σωστή απάντηση στις ερωτήσεις
 • Part 3 extract key information (10 marks)
  10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Ακούνε 2 μικρές εκπομπές και αποσπούν σημαντικές πληροφορίες
 • Όλα τα parts ακούγονται 2 φορές

 • 4 κείμενα
 • Τα κείμενα 1 & 2 έχουν από 10 ερωτήματα
  Τα κείμενα 3 & 4 έχουν από 5 ερωτήματα
 • Κατανόηση του σκοπού του κειμένου, εντοπισμός και εξαγωγή συγκεκριμένων πληροφοριών, περίληψη αλληλουχία πληροφοριών, αναγνώριση γεγονότων, γνώμης, χρήση λεξιλογίου, ορθογραφίας, στίξης και γραμματικών λαθών
 • Επιπλέον για τα επίπεδα C1 & C2 κατανόηση της χρήσης συγκινησιακής γλώσσας – μεταφορές, παρομοιώσεις, ιδιωματική γλώσσα, λογοτεχνικές, ακαδημαϊκές και αφηγηματικές ιδέες, επιχειρήματα και γνώμες

 • 2 εκθέσεις
 • 1 formal: Γράμμα,φυλλάδιο, άρθρο, έκθεση, επιχειρηματολογιών (με τουλάχιστον δύο επιχειρήματα)
 • 1 informal: Γράμμα, αφήγηση ή περιγραφική με συγκεκριμένες οδηγίες π.χ. να προσκαλέσουν κάποιον να κάνει κάτι ή να περιγράψουν τι θα κάνουν. Στα επίπεδα C1 & C2 να πείσουν, να υποθέσουν, να εκφράσουν γνώμη ή συναίσθημα, εκτιμήσουν μία ιδέα ή επιχείρημα ή να δικαιολογήσουν την δική τους επιλογή

 • Μέρος 1ο: Προσωπικές πληροφορίες Β1 & Β2: να εκφράσουν γνώμες και ιδέες.
  C1: να εκφράσουν γνώμες και ιδέες σε μια ποικιλία θεμάτων.
  C2: προσωπική γνώμη σε σύγχρονα θέματα.
  Οι εξεταζόμενοι θα δώσουν το όνομα τους και θα απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις
 • Μέρος 2ο Κοινωνικές καταστάσεις:
  Να επικοινωνήσουν σε καθημερινές καταστάσεις χρησιμοποιώντας λειτουργικό λεξιλόγιο για να ζητήσουν ή να δώσουν πληροφορίες. Για τα επίπεδα C1 & C2 να επιδείξουν την ικανότητα χρήσης πιο ανεπτυγμένων γλωσσικών στοιχείων. Ο εξεταστής διαβάζει το σενάριο και ξεκινάει ο διάλογος μεταξύ τους. Σε μεγαλύτερα επίπεδα παίζει σημασία και ο τόνος της φωνής, π.χ. όταν θα πρέπει ο εξεταζόμενος να εκφράσει ένα παράπονο
 • Μέρος 3ο Ανταλλαγή πληροφοριών και γνώμης:
  Β1 & Β2: Να συνεργαστούν για να φτάσουν σε μία συμφωνία ή απόφαση. C1 & C2: να συζητήσουν, να δικαιολογήσουν , να προκαλέσουν και πείσουν όταν εκφράζουν ή ζητάνε μία άποψη. Δίνεται σενάριο, δύο λεπτά προετοιμασίας καιακολουθεί συζήτηση με τον εξεταστή.
  Ο σκοπός είναι να ελεγχθεί η ικανότητα του εξεταζόμενου να χρησιμοποιήσει τα Αγγλικά του και να λάβει πληροφορίες ώστε να ολοκληρώσει την εργασία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LRN

(Learning Resource Network)

Γιατί LRN;

 • Βάση σε όλα τα Levels 50%
 • Συμψηφίζονται όλα τα Skills χωρίς προϋποθέσεις
 • Δωρεάν επανεξέταση
 • Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές
  Καινοτομία του LRN: Το Section 3 του Listening ακούγεται και 3η φορά
  Καινοτομία του LRN: Το θέμα του Section 3 του Listening είναι όμοιο με το θέμα του Task 1 του Writing Section 1, Task 1

 • Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις
  Καινοτομία του LRN: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς
 • Ευνοϊκές και για το Level C2
 • Προσιτές Εξετάσεις: δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες
 • Ευνοϊκές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Στόχος τους η μείωση του άγχους του Εξεταζόμενου και η υψηλότερη απόδοσή του

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Φόρμα Ενδιαφέροντος