Αγγλικά

750x90_kagkela_Artboard 1 copy-100

Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων  για πτυχίο επιπέδου B2 (Lower) – C1 (Advanced)- C2 (Proficiency) σε άκρως ανταγωνιστική τιμή.

 

Σε 45 ώρες ΠΤΥΧΙΟ Lower/Proficiency

NOCN
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το Listening section 3 σε ΟΛΑ τα Levels ακούγεται και τρίτη φορά.

To Writing Section 1, Task 1  έχει το ίδιο θέμα με το Listening Section.

ΒΑΣΗ

Listening: 16/31

Reading:16/31

Writing:12/24

Speaking:17/33

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

Β2: 160€

C1: 140€

C2: 180€

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Δωρεάν
LRN
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το Listening section 3 σε ΟΛΑ τα Levels ακούγεται και τρίτη φορά.

To Writing Section 1, Task 1 έχει το ίδιο θέμα με το Listening Section.

ΒΑΣΗ Αθροίζονται όλα τα skills
και διαιρούνται διά 2.

50 η βάση.
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

Β2: 160€

C1: 150€

C2: 180€

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Δωρεάν
TIE
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εξετάσεις όποτε θέλουμε.

Χρήση αγγλοαγγλικού λεξικού στις Εξετάσεις.

ΒΑΣΗ O τελικός προφορικός βαθμός, όσο και ο τελικός γραπτός βαθμός
υπολογίζεται με βάση το Μ.Ο των επιμέρους βαθμολογιών που θα δώσει ο Εξεταστής.
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

Β2: 160€

C1: 160€

C2: 160€

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Β Ευκαιρία: 80€

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LRN/TIE/NOCN ME TO ΚΥΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NOCN

Το Listening αποτελείται από 31 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (a, b, c) και χωρίζεται σε 3 μέρη. Κάθε μέρος της εξέτασης ακούγεται δύο φορές.

Πριν από κάθε ακουστικό μέρος, οι υποψήφιοι έχουν 2 λεπτά για ανάγνωση των ερωτήσεων και άλλα 2 λεπτά στο τέλος για έλεγχο και μεταφορά των απαντήσεών τους στο Απαντητικό Φύλλο.

Η θεματολογία βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις/σενάρια.

 • Μέρος 1ο: Αποτελείται από 10 προτάσεις/ερωτήσεις και κάποιες ενδέχεται να ελέγχουν γραμματική & λεξιλόγιο.
 • Μέρος 2ο: Αποτελείται από 2 διαλόγους με 5 ερωτήσεις ο κάθε ένας.
 • Μέρος 3ο: Αποτελείται από 2 broadcasts για το B1 & B2, και 1 debate & 1 discussion για το C1 & C2, με 6 και 5 ερωτήσεις αντίστοιχα.

Το Reading αποτελείται από 4 κείμενα με 31 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (a, b, c).

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ξεκάθαρες ερωτήσεις κατανόησης γραπτού λόγουκαι ερωτήσεις που αφορούν σε εντοπισμό λάθους (π.χ. ορθογραφικού, γραμματικού, στίξης, συντακτικού), συνώνυμα, αντίθετα ή και συμπλήρωση κενού. Οι υποψήφιοι πρέπει να μεταφέρουν τις απαντήσεις τους στο Απαντητικό Φύλλο.

Tο Writing αποτελείται από 2 μέρη όπου για κάθε μέρος οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν μία έκθεση. Για κάθε έκθεση δίνονται στους υποψήφιους 3-4 προαιρετικά σημεία ανάπτυξης. Η συνολική βαθμολογία για το Writing προκύπτει από τον συνψηφισμό των 2 εκθέσεων. 

 • Μέρος 1ο: Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μία έκθεση σε επίσημη μορφή και μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο θεμάτων. Το είδος της έκθεσης που μπορεί να τους ζητηθεί είναι:
  • γράμμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα
  • άρθρο
  • αναφορά
  • περιγραφή
  • επιχειρηματολογία
 • Μέρος 2ο: Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μία έκθεση σε ανεπίσημη μορφή. Το θέμα της έκθεσης είναι υποχρεωτικό και πάντα είναι γράμμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα.

Το Speaking αποτελείται από 3 μέρη με έναν εξεταστή και έναν υποψήφιο και η θεματολογία αντλείται από καθημερινές καταστάσεις.

Ο εξεταστής, όταν χρειαστεί, αναδιατυπώνει την ερώτηση και δίνει παραδείγματα στον υποψήφιο.

 • Μέρος 1ο: Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 5 προσωπικές ερωτήσεις, στις 2 εκ των οποίων καλείται να απαντήσει απαριθμώντας 3 επιλογές του (πχ 3 αγαπημένοι προορισμοί διακοπών).
 • Μέρος 2ο: Ο υποψήφιος καλείται να αναλύσει πώς θα αντιμετωπίσει 2 υποθετικές καταστάσεις. Η περιγραφή των καταστάσεων καθώς και τα σημεία στα οποία πρέπει να αναφερθεί δίνονται στον υποψήφιο και γραπτώς.

Μέρος 3ο: Ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει διάλογο με τον εξεταστή βάσει σεναρίου με συγκεκριμένους ρόλους. Ο υποψήφιος εξετάζεται σε 1 σενάριο το οποίο του δίνεται καιγραπτώς. Δίνεται χρόνος προετοιμασίας 2 λεπτών καθώς και η δυνατότητα να κρατήσει ο υποψήφιος σημειώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LRN

(Learning Resource Network)

ΓΙΑΤΙ LRN;

 • Βάση σε ΟΛΑ τα Levels 50%.
 • Συμψηφίζονται ΟΛΑ τα Skills χωρίς προϋποθέσεις.
 • ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
 • Το Listening είναι απλό και ακούγεται 2 φορές.
  • Καινοτομία του LRN: To Section 3 του Listening ακούγεται και 3η φορά.
  • Καινοτομία του LRN: Το θέμα του Section 3 του Listening είναι όμοιο με το θέμα
   του Task 1 του Writing Section 1.
 • Το Speaking προετοιμάζεται 2 εβδομάδες πριν τις Εξετάσεις.
  • Καινοτομία του LRN: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου
   και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς
 • Ευνοϊκές και για το Level C2.
 • Ευνοϊκές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Προσιτές Εξετάσεις: Δίνουν ευκαιρίες, χωρίς παγίδες, χωρίς ιδιομορφίες.
 • Στόχος τους η μείωση του άγχους του Εξεταζόμενου και η υψηλότερη απόδοσή του.

To Listening  αποτελείται από :

Listening Section 1 :

 • Ακούγεται 2 φορές
 • 10 µικροί διάλογοι, 10 ερωτήσεις
 • 1 βαθµό η κάθε ερώτηση

Listening Section 2:

 • Ακούγεται 2 φορές
 • 3 λίγο µεγαλύτεροι διάλογοι
 • 10 ερωτήσεις
 • Ο κάθε διάλογος 2 – 4 ερωτήσεις
 • 1 βαθµό η κάθε ερώτηση

Listening Section  3:

 • Ακούγεται 3 φορές
 • 1 κείµενο µε θέµα Essay
 • 5 ερωτήσεις
 • 1 βαθµό η κάθε ερώτηση

Καινοτομία

σε όλα τα Levels το Listening Section 3 ακούγεται και 3η φορά σε συνδυασμό με το Writing, Section 1, Task 1.

Το READING AND USE  είναι µαζί και µοιράζονται τη βαθµολογία.

Το Reading αποτελείται από:

Section 1: 1 κείµενο, 9 ερωτήσεις ( ½ βαθµό η κάθε µια)
Section 2:  2 µικρά κείµενα
  1ο  κείµενο, 3 – 4 ερωτήσεις.
2ο  κείµενο, 3 – 4 ερωτήσεις.
τέλος 2-3 ερωτήσεις και για τα 2 κείµενα.

Tο USE  αποτελείται από:

Section 3: 20 multiple choice ερωτήσεις γραµµατικής, 1/2 βαθµό η κάθε ερώτηση.
Section 4:  κείµενο fill in µε 10 gaps , ½ βαθµό η κάθε ερώτηση.
 

O συµψηφισµός του Reading and Use σε ΟΛΑ τα ΕΠΙΠΕΔΑ ευνοεί την καλύτερη βαθµολογική απόδοση των Υποψηφίων

Το WRITING  αποτελείται σε ΟΛΑ τα Επίπεδα από 2 Sections.

Το WRITING του LRN EXAM αποτελείται σε ΟΛΑ τα Επίπεδα από 2 Sections.

Στο Writing Section 1, Task 1 οι υποψήφιοι γράφουν υποχρεωτικά το θέµα που άκουσαν στο  Listening Section 3.

Το θέμα του Listening Section 3 και το Writing Section 1, Task 1 είναι ένα Essay.

Στο Writing Section 2 υπάρχουν 3 επιλογές από 3 Essay που συνοδεύονται από ιδέες.

Τα 2 Writing του LRN EXAM προσφέρουν ευκαιρία στους υποψήφιους για καλύτερη βαθµολογία.

Στο SPEAKING  συµµετέχουν : 2 Candidates, 1 Examiner.

Διάρκεια Speaking: 16 – 18 λεπτά.

Ανάλυση των 3 Sections:

 • Section 1: Warm up questions
 • Section 2: Candidates talk on 1 of the 5 topics they have chosen and prepared.
 • Section 3: Candidates respond to a question related to Section 2; points are given for them to use.

To Speaking Section 2 του LRN EXAM αποστέλλεται για προετοιµασία 2 εβδοµάδες πριν από τις προφορικές εξετάσεις. Προϋποθέτει την προετοιµασία 1 από τα 5 θέµατα που αποστέλλονται.

Οι 2 υποψήφιοι που εξετάζονται στο Speaking είναι δυνατόν να έχουν επιλέξει το ίδιο θέµα.

Καινοτομία: Το Syllabus του Speaking για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου δίνεται από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TIE

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 • Προφορική εξέταση (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί)
 • Γραπτή εξέταση (διαρκεί 90 λεπτά)

Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο. Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE απαιτείται να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Investigation: επιλέγεις ένα θέμα που σε ενδιαφέρει και το γνωρίζεις και βρίσκεις πληροφορίες στα ΑΓΓΛΙΚΑ από το Internet π.χ. Αγαπημένη ομάδα ποδοσφαίρου/μπάσκετ, ηθοποιοί, τραγουδιστές, hobbies.

News story: επιλέγεις μία είδηση που προβάλλεται στα Μ.Μ.Ε από δύο διαφορετικές πηγές στα ΑΓΓΛΙΚΑ από το Internet π.χ. ποιος κέρδισε ένα Όσκαρ, μία φυσική καταστροφή.

Book: Διαβάζεις ένα βιβλίο της απόλυτης επιλογής σου στα Αγγλικά: π.χ. Ο μικρός πρίγκηπας.

Στις Εξετάσεις προσέρχεσαι με ένα dossier (logbook) που έχει μέσα το investigation, το news story, το book μόνο του και ένα αγγλοαγγλικό λεξικό. Στο logbook η πρώτη σελίδα θα έχει το name του υποψηφίου και τους τίτλους του investigation, του news story και του book. Στο investigation και το news story πρέπει να προσθέσεις από δύο –τρεις εικόνες. Στο news story πρέπει να έχεις καταγράψει τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικές πηγές.

Η εξέταση αποτελείται από τα προφορικά και τα γραπτά .

Χρόνος 30 λεπτά

Η προφορική διαδικασία έχει 4 στάδια:

1. Αbout me: Δύο εξεταζόμενοι και ένας εξεταστής. Ο εξεταστής σού ζητάει να πεις δύο λόγια για τη ζωή σου και τα ενδιαφέροντά σου. (1,5΄+ 1,5΄)

2. Ιnvestigation – ΄Ερευνα: Ο εξεταστής σού λέει να παρουσιάσεις το investigation που έχεις κάνει π.χ. διασημότητες, καλλιτέχνες, αθλητές, ομάδες ποδοσφαίρου, hobbies κ.ά. Μετά σου κάνει ερωτήσεις και λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει μια ερώτηση σε σένα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στο συνεξεταζόμενό σου και πρέπει μετά να κάνεις και εσύ μια ερώτηση σε αυτόν. (5΄+ 5΄)

3.α) News story – Είδηση: Ο υποψήφιος παρουσιάζει μία ιστορία-είδηση για την οποία πληροφορήθηκε από τα Μέσα και αφορά γεγονός των τελευταίων 6 περίπου μηνών. Στη συνέχεια απαντάει σε ερωτήσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα της ιστορίας – είδησης στους υπολοίπους. Αυτό το θέμα παρουσιάζεται προφορικά μόνο από τον έναν υποψήφιο. Μετά ζητά από τον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός τουλάχιστον μία ερώτηση.(5΄)

β) The Book – Το βιβλίο: Ο εξεταστής λέει στον άλλον από τους δύο εξεταζόμενους να πει δύο λόγια για το book που έχει διαβάσει. Μετά λέει και στον άλλο εξεταζόμενο να κάνει και αυτός μια ερώτηση.(5΄)

4. Εικόνες – (Decision-Making Task): Ο εξεταστής σάς παρουσιάζει μία κάρτα με εικόνες για ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος και σας κάνει μια γενική ερώτηση για να δώσει το έναυσμα. Εσύ οφείλεις με τον συνεξεταζόμενό σου να κάνεις διάλογο επί του θέματος των εικόνων. Δεν πρέπει να «μείνεις» στην περιγραφή της εικόνας, αλλά να συζητήσεις το θέμα. (3΄+3΄)

Χρόνος 1 ώρα και 15 λεπτά

Τα δύο μέρη της γραπτής εξέτασης είναι δύο εκθέσεις:

Part 1: Ο υποψήφιος που παρουσίασε το news story στα προφορικά απαντάει τώρα γραπτώς σε μία από τις δύο ερωτήσεις που θα του θέσουν για το book που διάβασε. Η ερώτηση ζητάει πάντα έκφραση γνώμης που πρέπει να υποστηριχθεί με επιχειρήματα από το book.

Ο υποψήφιος που παρουσίασε το book του στα προφορικά απαντάει γραπτώς τώρα σε μία από τις δύο ερωτήσεις που θα του θέσουν σχετική με το news story του. Η ερώτηση ζητάει πάντα έκφραση γνώμης που πρέπει να υποστηριχθεί με επιχειρήματα από το news story.

Part 2: Τίθενται δύο εκθέσεις και ο υποψήφιος επιλέγει τη μια. Συνήθως θέματα καθημερινά και ευχάριστα π.χ. γράμμα σε φίλο, συμβουλές για διακοπές, γιορτή, άρθρο, συνέχεια μιας ιστορίας.

Συνολική διάρκεια εξέτασης (προφορικά και γραπτά) 2 ώρες

Επισημαίνουμε ότι για τα μέρη που θα προετοιμάσει ο κάθε υποψήφιος είναι πολύ σημαντικό να είναι επιλογές με βάση τα βιώματα, γνωστικά του πεδία, ώστε να νιώθει μία σχετική άνεση μιλώντας ή γράφοντας για αυτά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TOEIC

ο TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.Το TOEIC χωρίζεται σε δυο μέρη:το Listening (ακουστικό) και το Reading .Ο διαγωνιζόμενος ΔΕΝ εξετάζεται ούτε προφορικά, ούτε στην Έκθεση.

Το Listening (ακουστικό) με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Διαρκεί 45 λεπτά.

Ενότητες Εξέτασης Ερωτήσεις Περιγραφή Συνολική Διάρκεια
Κατανόηση προφορικού λόγου από CD(ListeningComprehension) 10 Φωτογραφίες 45
30 Ερωτήσεις – απαντήσεις
30 Διάλογοι
30 Σύντομες ομιλίες

Το Reading με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής γραμματικής, λεξιλογίου & επεξεργασίας κειμένου. Διαρκεί 75 λεπτά.

Ενότητες Εξέτασης Ερωτήσεις Περιγραφή Συνολική Διάρκεια

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

(Reading Comprehension)

40 Ελλιπείς προτάσεις 75
12 Συμπλήρωση Κειμένων
48 Κατανόηση Κειμένων