Αυτές είναι οι αλλαγές στην Παιδεία

Αυτές είναι οι αλλαγές στην Παιδεία

Εθνικό απολυτήριο, κατάργηση πανελλαδικών και αναμόρφωση του Α΄ έτους του πανεπιστημίου.
Τον «χάρτη» των αλλαγών στην Παιδεία παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος ζήτησε συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων για τριετές σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Μεταξύ αυτών, ισχυρό εθνικό απολυτήριο, κατάργηση των πανελλαδικών και αναμόρφωση του Α’ έτους του πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός ανακοίνωσε τη σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η οποία θα ασχοληθεί με την κατάρτιση μελέτης για τα οικονομικά της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

Ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε ότι μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό – ο οποίος και θα αναφερθεί λεπτομερώς στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη σύσταση της επιτροπής –  θα ζητηθεί η συμμετοχή και άλλων κομμάτων για την εκπροσώπησή τους σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα τόνισε ότι «βασικός μας άξονας είναι η εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό που έμπρακτα θα φανεί ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς».

Οι βασικοί «πυλώνες»

Προϋπολογισμός

Προβλέπεται αύξηση των δαπανών του ΥΠΠΕΘ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 κατά 257 εκ. € ή κατά 5,3%.

Ας μην ξεχνάμε ότι από το 2009 μέχρι το 2015 οι δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας μειώθηκαν κατά 34%.
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Επέκταση του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού και στα μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια σχολεία (συνολικά 769 σχολεία).

Προσθήκη ενός έτους στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.

Περαιτέρω ενίσχυση του απογευματινού προγράμματος του ολοήμερου.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο.

Μεταρρύθμιση του ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου.

Ειδική Αγωγή

Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης,

Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, με στόχο την προσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων τους με τα αντίστοιχα νέου τύπου ολοήμερα δημοτικά σχολεία.

Προγράμματα σπουδών

Εκπόνηση νέων ωρολογίων προγραμμάτων και προγραμμάτων σπουδών για τα εσπερινά λύκεια, που θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών τους.

Εκπονούνται σχέδια συστηματικής και εκτεταμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας πολλαπλές μορφές (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτές) με έμφαση στις σύγχρονες μαθητοκεντρικές διδακτικές μεθόδους, στη διαφοροποιημένη μάθηση, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στη διαχείριση της τάξης.

Πανελλαδικές

Υλοποίηση σε βάθος τριετίας του τετράπτυχου: αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, ουσιαστικό και έγκυρο Εθνικό Απολυτήριο, κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων και αναμόρφωση του πρώτου πανεπιστημιακού έτους.

Μέχρι τον Μάρτιο οι απαραίτητες αποφάσεις για να γνωρίζουν οι μαθήτριες και μαθητές στην 1η Λυκείου πώς θα πορευθούν στις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου και πώς θα εισάγονται στα ΑΕΙ.

Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών

Πιλοτικό πρόγραμμα περιγραφικής αξιολόγησης και σχετικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το οποίο ξεκινά άμεσα. Στόχος η περιγραφική αξιολόγηση να επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το 2018-2019.

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

Για το σύνολο της Εκπαίδευσης επιδιώκουμε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων και συνεπώς η αυτονομία της σχολικής μονάδας, ώστε να απεμπλακεί η λειτουργία της από την καθηλωτική γραφειοκρατία. Οι διαδικασίες του σχεδιασμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου (αυτοαξιολόγηση) που σταδιακά θα εισαχθούν θα αποτελούν εσωτερική υπόθεση των σχολικών μονάδων και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε βέβαια θα συνδέονται με μισθούς ή απολύσεις.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας

Μεταφορά στα ΑΕΙ πολλών αρμοδιοτήτων που τώρα έχει το Υπουργείο και γραφειοκρατικοποιεί χωρίς λόγο την καθημερινότητα στα ΑΕΙ και άρα ενισχύεται ακόμη περισσότερο η αυτονομία τους.

Ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Παιδιά προσφύγων

Θα ιδρυθούν οι απαραίτητες δομές υποδοχής για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων.

 

Πηγή: www.ethnos.gr