Αφιέρωμα στην Πληροφορική: Όλα τα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Αφιέρωμα στην Πληροφορική: Όλα τα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Η πληροφορική αν και νεότατη επιστήμη κατάφερε σε ελάχιστο χρόνο να αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε έκφανση της κοινωνίας και της οικονομίας

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και εξειδικεύεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα τέσσερα κύρια αντικείμενα σπουδών πληροφορικής τα οποία συναντάει ο υποψήφιος φοιτητής: Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνίες, και Πληροφοριακά Συστήματα

Παρά την οικονομική καθίζηση της χώρας τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε πως όσο αναφορά την επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία ο κλάδος της πληροφορικής κρατάει αντίσταση στην γενικότερη πτωτική τάση.

Συγκεκριμένα, η τάση μετατόπισης όλων των υπηρεσιών προς το επίπεδο του digital, η ένταξη σε μικρές ή μεγάλες εταιρείες, τμημάτων IT ή μεμονομένων web developer, κάνει τους απόφοιτους πληροφορικής και όσους αποκτούν πακέτα εξειδικευμένο γνώσεων, περιζήτητους.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η μεγαλύτερες εξειδικεύσεις, η ανάγκες της αγοράς, οι τεχνολογικές καινοτομίες και όλος ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της κοινωνικής ζωής έχει αντανάκλαση και στην εκπαίδευση στην χώρα μας και σε επίπεδο Μεταπτυχιακών κύκλων Σπουδών.

Δείτε παρακάτω όλα τα Μεταπτυχιακά που υπάρχουν στα Ελληνικά πανεπιστήμια

1. Επιστήμη Δεδομένων (Master of Science in Data Science)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:  5500-7500 ευρώ
Διάρκεια:  2-4 εξάμηνα
Ιστοσελίδα προγράμματος:= http://www.cs.aueb.gr/el/datascience

2. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Γεωγραφίας
Δίδακτρα:  1200 ευρώ
Διάρκεια:  3 εξάμηνα
Ιστοσελίδα προγράμματος http://www.geo.aegean.gr/pms/

3. Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Δίδακτρα:  4000 ευρώ
Διάρκεια:  3 εξάμηνα
Ιστοσελίδα: http://msc.icsd.aegean.gr/

Πληροφορίες: Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού είναι ότι από την αρχή των σπουδών ο φοιτητής επιλέγει ένα ερευνητικό θέμα για να ασχοληθεί με αυτό καθόλη τη διάρκεια των σπουδών του. Το αποτέλεσμα είναι η δημοσίευση της εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο. Συνεπώς το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό προετοιμάζει τους υποψηφίους για συνέχιση σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Τρόπος φοίτησης: Μικτή διαδικασία μάθησης. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές δεν απαιτείται να βρίσκονται στη Σάμο για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: ένα πενθήμερο εντατικών διαλέξεων στην Σάμο στην αρχή κάθε εξαμήνου, online μαθήματα μέσω σχετικής πλατφόρμας καθόλη τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων. Το τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται μόνο η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Δες τα υπόλοιπα 45 Μεταπτυχιακά στο spoudase.gr