ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 3 τυχεροί κερδίζουν ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στα φροντιστήρια ΠΑΠΑΔΕΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 3 τυχεροί κερδίζουν ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στα φροντιστήρια ΠΑΠΑΔΕΑ

Τα φροντιστήρια Παπαδέα προσφέρουν ετοιμασία για το πτυχίο Global Cert – Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο (Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Είναι αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Δημόσιο. Το επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού των εφαρμογών γραφείου, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

12343184_10153426015098250_1746630549_o

Ύλη / Ενότητες
Προσφέρονται οι ακόλουθες ενότητες:

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις

394115_175573232553986_1060337704_n

Πού απευθύνεται

Σε άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν αποδεικνύουν τις γνώσεις τους στη χρήση του Microsoft Office, του διαδικτύου και του λειτουργικού συστήματος Windows.Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν συγκεκριμένα standards στα στελέχη τους για το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν.Σε άτομα που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση στο δημόσιο τομέα, καθώς για την απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ απαιτείται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.

12343347_10153426014093250_623028051_o

Διαδικασία Πιστοποίησης

Κάθε ενότητα εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε γνωστικό αντικείμενο είναι 50 λεπτά και η βάση για την επιτυχή εξέταση είναι το 70%. Ανάλογα με τις ενότητες που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί να επιλέξει τον τύπο του πιστοποιητικού που θα λάβει.Εξετάσεις Πιστοποίησης στους χώρους μας
Πτυχία αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ 18h -300€ Word-Excel-Internet- P.Point-Windows-Access

395233_175568185887824_298115800_n

Προετοιμασία αγγλικών πρόγραμμα ΤΙΕ

 • 50 ώρες για πτυχίο B2 έως C2 – 280 €.
 • 160€ Εξέταστρα και παρέχει Proficiency.
 • Πανεύκολο.
 • Εξετάσεις σε δικούς μας ειδικά διαμορφωμένους για ενήλικες χώρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Περιέχει μόνο Γραπτό (Writing – 2 Εκθέσεις) και Προφορικό (Speaking).
 • Το 75% προετοιμασμένο εκ των προτέρων.
 • Ο σπουδαστής επιλέγει θέμα Εξέτασης.
 • Και για δυσλεκτικά άτομα.
 • Το TIE είναι το μόνο πτυχίο που επιτρέπει κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων τη χρήση λεξικού.
 • Τα πιστοποιητικά Test of Interactive English περιλαμβάνονται στα υποδείγματα φορέων του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Γ) και γίνοται δεκτά για τα επίπεδα Άριστης (Γ2/C2), Πολύ καλής (Γ1/C1), Καλής (Β2) και Μέτριας (Β1) γνώσης της Αγγλικής γλώσσαςΕπάρκεια Διδασκαλίας. 
 • Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα απο την Πράξη 2/7-3-2014 του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, χορήγησε Επάρκεια Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε κάτοχο του Test of Interactive English (TIE) επιπέδου C2. Έτσι το ΤΙΕ εκτός του ότι είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας, είναι και το μοναδικό κρατικό Πιστοποιητικό αγγλόφωνης χώρας, που δίνει τη δυνατότητα Επάρκειας Διδασκαλίας.
 • Το Test of Interactive English (TIE) διοργανώνεται από το Accreditation and Co-ordination of English Language Services (ACELS). Το ACELS είναι κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας.

12185495_792960497481920_771728906051233560_o

Μαθήματα μέσης εκπαίδευσης για μαθητές Α, Β, και Γ Λυκείου

Το Λύκειο αλλάζει και μαζί με τις αλλαγές αυτές επιβάλλεται ενας καινούργιος σχεδιασμός για να στεφθούν με επιτυχία οι προσπάθειες των μαθητών. Με γνώμονα πάντα το καλύτερο για τους υποψήφιους των πανελλαδικών και σύμμαχο την εμπειρία τους τα Φροντιστήρια Παπαδέα  παρέχουν ένα πλήρες προγραμμα σπουδών για κάθε τάξη του Λυκείου.

12182911_792980244146612_4179368687415451234_o

 

Μάθε πώς θα πάρεις μέρος στο διαγωνισμό στο www.infokids.gr